Załącznik  Nr 4  do „Procedury naboru na wolne

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzyciąż.”

 

 

Urząd Gminy w Trzyciążu

Trzyciąż 99

32-353 Trzyciąż

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Dyrektor Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu        

 

(1/8 etatu)


(NAZWA STANOWISKA PRACY)

 

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Klaudyna Izdebska  zamieszkała w Jangrocie.

                  

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta  złożona przez Panią Klaudynę Izdebską  spełniła  wymogi   zawarte w ogłoszeniu   o naborze   na  w/w  stanowisko. Ponadto Pani Klaudyna Izdebska wykazała się dużą wiedzą merytoryczną oraz uzyskała pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,a,1693934,informacja-o-wynikach-naboru-dyrektor-zlobka-samorzadowego-czas-na-maluchy-w-trzyciazu.html