Załatw sprawę w Naszej Gminie

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Gminy w Trzyciążu opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że również w danym referacie (ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż) można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie oraz Karty Usług w formie papierowej.

Wszystkie sprawy kierowane do Urzędu Gminy są przyjmowane codziennie w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, w piątki od godziny 7:30 do godziny 15:30.