TEL. 12 389 40 01   FAX  12 389 40 02

REFERAT ORGANIZACYJNY, OŚWIATY I KADR

Sekretarz

Anna Pasich

pok. 17

wew. 50

Sekretarka, zaopatrzeniowiec

Ewa Domagała

pok. 18

wew.11

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik

Katarzyna Sarecka

pok. 24

wew. 21

Inspektor

Iwona Serwatka

pok. 24

wew. 22

Podinspektor

Aneta Jabłońska-Wypasek

pok. 24

wew. 22

Inspektor

Krystyna Kućmierz

pok. 28

wew. 37

Inspektor

Renata Hajduła

pok. 27

wew. 53

Inspektor

Danuta Zając

pok. 29

wew. 53

Podinspektor ds. odpadów komunalnych

Agnieszka Wypasek

pok. 29

wew. 53

Podinspektor

Aneta Pasich

pok. 29

wew. 53

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Kierownik

Andrzej Krzystanek

pok. 30

wew. 51

Inspektor

Tomasz Wójcik

pok. 30

wew.30

Inspektor

Anna Gajda-Gawrońska

pok. 30

wew.30

Podinspektor

Anna Żaba

pok. 30

wew.30

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPORTU

Kierownik

Edyta Karlik

pok. 35B

wew. 62

Inspektor

Krystyna Migza

pok. 35A

wew. 45

Podinspektor ds. obywatelskich, wojskowych i integracji progr. społecznych

Beata Dziubdziela

pok. 35B

wew. 62

Inspektor

Ewa Barczyk

pok. 34

wew. 34

REFERAT ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik

Ryszard Wypasek

pok. 19

wew. 19

Inspektor

Zbigniew Półtorak

pok. 16

wew. 16

Inspektor ds. gospodarowania gruntami

Małgorzata Seweryn

pok. 16

wew. 16

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Łukasz Poseł

pok. 16

wew. 16

GMINNY ZESPÓŁ  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik

Bożena Borówka

pok. 27

wew. 37

Gł. Księgowa

Bożena Kowal

pok. 28

wew. 17

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Roman Żelazny

pok. 18

 

Z-ca kierownika

Krystyna Migza

pok. 35A

wew. 45

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca prawny

Mariusz Gamrot

pok. 35

wew. 31

Pełnomocnik ds.. problemów alkoholowych

Agnieszka Sołtysiak

pok. 9

wew. 18

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Łukasz Poseł

pok. 16

wew. 16