TEL. 12 389 40 01    12 389 40 02

REFERAT ORGANIZACYJNY, OŚWIATY I KADR

Sekretarz Gminy

Anna Pasich

pok. 17

wew. 50

Sekretariat

Ewa Domagała

pok. 18

wew.11

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik

Katarzyna Sarecka

pok. 24

wew. 21

Inspektor

Iwona Serwatka

pok. 24

wew. 22

Inspektor

Joanna Bugaj

pok. 24

wew. 22

Inspektor

Krystyna Kućmierz

pok. 28

wew. 37

Inspektor

Renata Hajduła

pok. 27

wew. 66

Inspektor

Danuta Zając

pok. 29

wew. 53

Inspektor ds. odpadów komunalnych

Agnieszka Wypasek

pok. 29

wew. 66

Podinspektor

Aneta Pasich

pok. 29

wew. 53

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Kierownik

Andrzej Krzystanek

pok. 30

wew. 51

Inspektor

Tomasz Wójcik

pok. 30

wew.30

Inspektor

Anna Gajda-Gawrońska

pok. 30

wew.30

Inspektor

Anna Żaba

pok. 30

wew.30

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPORTU

Kierownik

Edyta Karlik

pok. 35B

wew. 62

Inspektor

Krystyna Migza

pok.35A

wew. 45

Podinspektor ds. obywatelskich, wojskowych i integracji progr. społecznych

Beata Dziubdziela

pok.

35B

wew. 62

Inspektor

Ewa Barczyk

pok. 34

wew. 34

REFERAT ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik

 

pok.

wew.

Inspektor

Ireneusz Głowacki

pok. 16

wew. 16

Inspektor ds. gospodarowania gruntami

Małgorzata Seweryn

pok. 16

wew. 16

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Łukasz Poseł

pok. 16

wew. 16

GMINNY ZESPÓŁ  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik

Bożena Borówka

pok. 27

wew. 37

Gł. Księgowa

Bożena Kowal

pok. 28

wew. 17

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Natalia Wojdyła

pok. 28

wew. 17

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Edyta Karlik

pok. 18

 

Z-ca kierownika

Krystyna Migza

pok.35A

wew. 45

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca prawny

Mariusz Gamrot

pok.35D

wew. 31

Pełnomocnik ds. problemów alkoholowych

Agnieszka Wypasek

pok. 29

wew. 53

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Ewa Barczyk

pok. 34

wew. 34

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)/Koordynator ds. dostępności

Łukasz Poseł

pok. 16

wew. 16