Gajda Lucjan ur. 08.01.1964 w Wolbromiu,  mieszka w Jangrocie. Ukończył w roku 1986 Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i pracował na różnych stanowiskach służbowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Ostatnie zajmowane stanowisko to zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr. 1 w Sosnowcu. Emeryt PSP od roku 2010. Aktywnie działa w strukturach OSP, aktualnie jest członkiem prezydium ZP ZOSP RP w Olkuszu. Jest radnym piątą kadencję, a po raz czwarty przewodniczącym rady gminy. Żonaty, żona wykonuje obowiązki pielęgniarki środowiskowej. Ma troje dorosłych dzieci:  córkę oraz dwóch synów, a także dwóch wnuków i wnuczkę. Posiada niewielkie gospodarstwo rolne w Jangrocie, specjalizujące się w produkcji roślinnej.