Ogłoszenie

Wójta Gminy Trzyciąż o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę lub najem, położone na terenie Gminy Trzyciąż.

 

               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Trzyciąż ustala i podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz z dnia 25 listopada 2022 r.

obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę lub najem

 

L.p

Nr działki

Powierzchnia działki

Położenie działki/lokalu

Przeznaczenie działki/lokalu

Czynsz w zł

Płatność

Powierzchnia lokalu

1

Dz. Nr 1/2

0.0163 ha

Glanów

magazyn

230,00 zł netto

Miesięczna

64,34 m²

2

Dz. Nr 193/3 – część działki wraz z budynkiem

 

Dz. Nr 192/152

0.2331 ha

 

 

 

 

0.1385 ha

Trzyciąż, ul. Leśna 14

UP – Tereny usług publicznych

 

Cel oświatowy

10,00 zł netto

Miesięczna

612,54 m²

3

Dz. Nr 215

0.3600 ha

Imbramowice nr 140

UPd – Tereny usług publicznych, wymaga uzyskania uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

 

320,00 zł netto

Miesięczna

Lokal  pow. 44,3 m² znajdujący się w budynku SPZOZ Trzyciąż

 

4

 

Dz. Nr 32/4, 32/5, 193/10,

Dz. Nr 31/4

 

 

0.0900 ha

 

0.2000 ha

0.2150

0.5326 ha

 

 

 

Tarnawa nr 152

 

 

UP – Tereny usług publicznych

 

 

2000,00 zł netto

 

 

  Miesięczna

1344 m²

 

5

 

Dz. Nr 519/1

Dz. Nr 519/3

 

0.2390 ha

 

0.4741 ha

Michałówka

nr 23

 

UP – Tereny usług publicznych

 

 

2000,00 zł netto

 

  Miesięczna

 650 m²

 

6

 

Dz. Nr 292

Wraz z budynkiem

 

0.0152 ha

 

Zadroże 72

UU – Teren zabudowy usługowej, komercyjnej

 

420,00 zł netto

 

  Miesięczna

 50,87 m²

7

Dz. Nr 232 – część działki wraz z częścią budynku

 

 

0.3600 ha

 

 

 

 

 

 

 

Imbramowice 119

 

UP – Tereny usług publicznych

 

 

2000,00 zł netto

 

Miesięczna

 665,99 m²

 

 

Podany czynsz powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy lub najmu na warunkach zawartej umowy.

Wykaz podlega wywieszeniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzyciąż w Trzyciążu, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż przez okres 21 dni.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie wykaz nieruchomości.pdf)Ogłoszenie wykaz nieruchomości.pdf
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20221104_095845_BRN3C2AF489BC51_010085.pdf)20221104_095845_BRN3C2AF489BC51_010085.pdf233 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dotyczącym wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt Gminy Trzyciąż ogłasza zapytanie o ofertę na zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.


Szczegóły oferty:


 1. Gospodarstwo rolne które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Trzyciąż, będzie służyć jako miejsce do którego przekazywane są zwierzęta w przypadkach losowych np. brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzęta są odbierane właścicielowi w ramach interwencji zgodnie z art. 7. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (zwierzęta nad którymi się znęcano mogą być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi).

 2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeń nie określa się kiedy i na jak długo może zaistnieć potrzeba ulokowania zwierząt w gospodarstwie.

 3. Gospodarstwo rolne powinno być dyspozycyjne od września do grudnia 2022 r.


  Zgłoszenie oferty powinno zawierać następujące informacje:

  - jaką liczbę zwierząt jest w stanie pomieścić pomieszczenie gospodarskie (zgodnie z przepisami w tym zakresie),
  - cenę za udostępnienie pomieszczenia dla zwierząt,
  - cenę za opiekę nad zwierzętami w przypadku ich przyjęcia do gospodarstwa rolnego,
  - informację czy w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierząt (w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami), gospodarz deklaruje chęć przyjęcia zwierząt którymi się opiekuje.


  Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 30.09.2022r.


  Osoba do kontaktu: Łukasz Poseł tel. 12 389 40 01 w. 16

  Ofertę można przekazać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż

  Drogą mailową:
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Trzyciąż

  

Załącznik:

Pobierz plik (20220915_094944_BRN3C2AF489BC51_009552.pdf)20220915_094944_BRN3C2AF489BC51_009552.pdf