Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że w dniu 24.12.2020r. tutejszy Ośrodek będzie nieczynny.

Szanowni Świadczeniobiorcy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ,,Dobry Start" 300+ na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową) i od 1 lipca 2020 r. online

 Nadmieniamy, iż prawo do świadczeń wychowawczych 500+ ustalone jest do 31 maja 2021r.
Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będziemy przyjmować od 1 kwietnia 2021r. (drogą papierową), natomiast od 1 lutego 2021r. będzie można składać wnioski drogą elektroniczną na okres świadczeniowy 2021/2022.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 9:00
dnia 17.07. br. do godz. 7:00 dnia 18.07. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz i opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, miejscami od 25 mm do 35 mm. W trakcie burz mogą wystąpić porywy wiatru
do 60 km/h.  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00
dnia 26.06. br. do godz. 03:00 dnia 27.06. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie  do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.