Na sesji Rady Gminy Trzyciąż w dniu 04.03.15 r. powołano nowego Skarbnika. Wójt wystąpił z wnioskiem o powołanie na to stanowisko p. Katarzynę Sarecką. Rada Gminy uchwałą, podjętą jednogłośnie, powołała z dniem 01.04.15 r. p. Katarzynę Sarecką na Skarbnika Gminy Trzyciąż.