ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dotyczącym wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt Gminy Trzyciąż ogłasza zapytanie o ofertę na zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.


Szczegóły oferty:


 1. Gospodarstwo rolne które deklaruje chęć i możliwość przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Trzyciąż, będzie służyć jako miejsce do którego przekazywane są zwierzęta w przypadkach losowych np. brak opiekuna oraz w sytuacji kiedy zwierzęta są odbierane właścicielowi w ramach interwencji zgodnie z art. 7. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (zwierzęta nad którymi się znęcano mogą być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi).

 2. Z uwagi na losowy i incydentalny charakter tego typu zdarzeń nie określa się kiedy i na jak długo może zaistnieć potrzeba ulokowania zwierząt w gospodarstwie.

 3. Gospodarstwo rolne powinno być dyspozycyjne od września do grudnia 2022 r.


  Zgłoszenie oferty powinno zawierać następujące informacje:

  - jaką liczbę zwierząt jest w stanie pomieścić pomieszczenie gospodarskie (zgodnie z przepisami w tym zakresie),
  - cenę za udostępnienie pomieszczenia dla zwierząt,
  - cenę za opiekę nad zwierzętami w przypadku ich przyjęcia do gospodarstwa rolnego,
  - informację czy w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierząt (w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami), gospodarz deklaruje chęć przyjęcia zwierząt którymi się opiekuje.


  Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 30.09.2022r.


  Osoba do kontaktu: Łukasz Poseł tel. 12 389 40 01 w. 16

  Ofertę można przekazać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż

  Drogą mailową:
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Trzyciąż

 

 

Załącznik:

Pobierz plik (20220915_094944_BRN3C2AF489BC51_009552.pdf)20220915_094944_BRN3C2AF489BC51_009552.pdf

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220915_094944_BRN3C2AF489BC51_009552.pdf)20220915_094944_BRN3C2AF489BC51_009552.pdf220 kB
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220913_122351_BRN3C2AF489BC51_009522.pdf)20220913_122351_BRN3C2AF489BC51_009522.pdf507 kB
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220913_122351_BRN3C2AF489BC51_009522.pdf)20220913_122351_BRN3C2AF489BC51_009522.pdf507 kB

Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

Tekst petycji w załączeniu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (6.12.19r., - Petycja.pdf)6.12.19r., - Petycja.pdf193 kB

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Więcej o: Wynik konsultacji społecznych

Remont drogi gminnej K120464 w km od 0+000 do km 0+470, w miejscowości Imbramowice, Gmina Trzyciąż. Koszt całkowity remontu drogi (długość 470 m) wynosi 118 917,51 zł, dofinansowanie z RFRD 65 404,00 zł, a udział własny Gminy 53 513,51 zł.

 

Gmina Trzyciąż pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych – kwotę o łącznej wysokości 2 058 909,33 zł zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż” oraz 680 tys. zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Trzyciąż”.

Więcej o: Gmina Trzyciąż pozyskała środki z RFIL

 

 

Fundusz Rozwoju

Przewozów Autobusowych

 

 

W grudniu 2021 korzystając z dopłat od Wojewody Małopolskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej utworzono kolejną linię komunikacyjną: Ściborzyce – Małyszyce – Imbramowice – Glanów – Porąbka – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka i zawarto umowę, która obowiązuje do dnia 31. 12. 2022r. z Panem Januszem Siołą Firma P.U.H. „SIOŁA TRANS”. Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora – Gminy Trzyciąż wyniesie: 13 608,00 zł, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wyniesie 81 648,00 zł

W tym samym okresie zawarto umowy na trasę: Porąbka – Michałówka z JKA-BUS Sp. z o.o. Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora – Gminy Trzyciąż w 2022 r. wyniesie: 28 224,00 zł, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wyniesie 169 344,00 zł

Podpisano również umowę z Panem Januszem Siołą Firma P.U.H. „SIOŁA TRANS” na trasę: Tarnawa – Michałówka. Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora w 2022 r. wyniesie: 9 576,00 zł, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wyniesie 57 456,00 zł

Umowy obowiązują do dnia 31. 12. 2022r.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż informuje, że sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzyciąż. Porządek obrad w załączeniu.

Więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dn. 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Trzyciąż

Więcej o: Zawiadomienie o pierwszej sesji RG...

Stary cmentarz w lesie cieplickim, nieopodal Jangrota to bodaj największa, pod względem liczby pochowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nekropolia na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wśród spoczywających tu żołnierzy, poległych w walkach toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r.  jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci. Gminę Trzyciąż reprezentowali na niej wójt Roman Żelazny oraz przewodniczący Rady Gminy Lucjan Gajda.

Więcej o: Dzwonnica w Cieplicach ku pamięci...

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Zagórowej odbyło się wydarzenie „ Muzyczne Impresje w Dolinie Dłubni – powrót do tradycji”, podczas którego świętowali swoje 90-lecie muzycy z Włościjańskiej Orkiestry Dętej Zagórowa.

Więcej o: GRAJĄ JUŻ 90 LAT

Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie  "Najładniejszy ogród letni w Gminie Trzyciąż".Zgłoszenia  ogrodów od dnia 17.06.2015 do dnia 17.07.2015r.

Więcej o: Konkurs na "Najładniejszy ogród letni...

 

{mosimage} W dniu 28.05.2013 r. Wójt Gminy Trzyciąż gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Romów w Polsce z Oświęcimia: p. Romana Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Romów, p. Józefa Jochymczyka Merstein – Wiceprezesa Stowarzyszenia Romów  oraz  p. dr Tadusza Czekaja – Dyrektora Romskiego Instytutu Historycznego. Wizyta była związana ze znajdującym się na terenie Cmentarza Parafialnego w Imbramowicach miejscem pochówku Romów, którzy jak wynika z dotychczasowych informacji, zostali zamordowani podczas II wojny światowej w dniu 2 lutego 1943 r. Spotkanie i rozmowy przebiegały w przyjaznej atmosferze, podczas których powstała deklaracja o ufundowaniu przez Stowarzyszenie płyty nagrobkowej, mającej trwale upamiętnić miejsce pochówku Romów. Na koniec wizyty obydwie strony wyraziły chęć dalszej współpracy.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

 1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
 2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 

Zdzisława Romańska

Dyrektor

Delegatura w Krakowie

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu Gminy Trzyciąż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (uzupełniona informacja.pdf)uzupełniona informacja.pdf251 kB