ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn.: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ  MIEJSCEM W  SCHRONISKU NA ROK 2022”.

 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie na terenie Gminy Trzyciąż zadań związanych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020, poz. 638 z późn. zm.), w szczególności:
 • wyłapywanie na terenie Gminy Trzyciąż przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska dla zwierząt, pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w schronisku (z zaznaczeniem, do momentu adopcji).
 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Trzyciąż;
 • objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na:
 1. zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
 2. zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
 3. zapewnieniu stałego dostępu do wody,
 4. zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
  • traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska;
  • w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • usypianie ślepych miotów;
  • eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej;
  • zbieranie martwych zwierząt;

9)   podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu

odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia);

10) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Trzyciąż w formie e-mail wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji;

 1. Termin wykonania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Przy wyborze oferty będą brane ceny za poszczególne zadania:

Stawki jednostkowe za wykonanie usług opisanych w § 1 zależą m.in. od gatunku zwierzęcia i wynoszą:

 1. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za psa,
 2. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za sukę ze szczeniakami (bez względu na ilość szczeniąt),
 3. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za kota,
 4. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 24 godzin od momentu zebrania,
 5. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 7 dni od dnia zebrania,
 6. Koszt zbierania martwych zwierząt za 1 szt.
 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie:

 - wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub za pośrednictwem ePUAP (skrytka: /rxy7gq084p) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z opisem: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W  SCHRONISKU na terenie Gminy Trzyciąż NA ROK 2022” do dnia 07.02.2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Trzyciąż, pok. Nr 18 (I – piętro) Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220125_135759_BRN3C2AF489BC51_006730.pdf)20220125_135759_BRN3C2AF489BC51_006730.pdf320 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx)Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx14 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn.: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ  MIEJSCEM W  SCHRONISKU NA ROK 2022”.

 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie na terenie Gminy Trzyciąż zadań związanych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020, poz. 638 z późn. zm.), w szczególności:
 • wyłapywanie na terenie Gminy Trzyciąż przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska dla zwierząt, pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w schronisku (z zaznaczeniem, do momentu adopcji).
 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Trzyciąż;
 • objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na:
 1. zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
 2. zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
 3. zapewnieniu stałego dostępu do wody,
 4. zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
  • traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska;
  • w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • usypianie ślepych miotów;
  • eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej;
  • zbieranie martwych zwierząt;

9)   podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu

odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia);

10) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Trzyciąż w formie e-mail wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji;

 

 1. Termin wykonania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Przy wyborze oferty będą brane ceny za poszczególne zadania:

Stawki jednostkowe za wykonanie usług opisanych w § 1 zależą m.in. od gatunku zwierzęcia i wynoszą:

 1. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za psa,
 2. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za sukę ze szczeniakami (bez względu na ilość szczeniąt),
 3. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za kota,
 4. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 24 godzin od momentu zebrania,
 5. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 7 dni od dnia zebrania,
 6. Koszt zbierania martwych zwierząt za 1 szt.
 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie:

 - wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub za pośrednictwem ePUAP (skrytka: /rxy7gq084p) z opisem: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU na terenie Gminy Trzyciąż NA ROK 2022” do dnia 24.01.2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Trzyciąż, pok. Nr 18 (I – piętro) Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220113_110100_BRN3C2AF489BC51_006561.pdf)20220113_110100_BRN3C2AF489BC51_006561.pdf317 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx)Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx14 kB

Starostwo Powiatu Powiatowe w Olkuszu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 22 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa oraz RDLP w Katowicach (w Wydziale Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olkusz na lata 2022-2031 opracowywanego wg stanu na 01.01.2022 r.

Ogłoszenie mieści się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu pod TYM! linkiem.

A także na stronie GOV.pl (Serwis RP).

Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

Tekst petycji w załączeniu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (6.12.19r., - Petycja.pdf)6.12.19r., - Petycja.pdf193 kB

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Więcej o: Wynik konsultacji społecznych

Gmina Trzyciąż pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych – kwotę o łącznej wysokości 2 058 909,33 zł zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż” oraz 680 tys. zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Trzyciąż”.

Więcej o: Gmina Trzyciąż pozyskała środki z RFIL

Gmina Trzyciąż otrzymała dodatkowe środki z rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch +” edycja 2021. Dotacja trafiła ponownie do Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej o: Maluch + w Trzyciążu

Fundusz Rozwoju

Przewozów Autobusowych

 

W związku z problemami transportowymi osób, które występują na naszym terenie, zwłaszcza brak dojazdu do miejscowości Porąbka, Ściborzyce, Małyszyce, Imbramowice, Tarnawa, Milonki, Zadroże i połączenia z miastem powiatowym, Gmina Trzyciąż jest od kilku lat organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

W listopadzie 2021 r. korzystając z dopłat od Wojewody Małopolskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarto umowy z Panem Adamem Przybkiem Trans-Bek i Januszem Siołą Firma P.U.H. „SIOŁA TRANS” i uruchomiono dwie nowe linie komunikacyjne:

 1. Tarnawa – Milonki – Zagórowa – Zadroże – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka. Maksymalna rekompensata dla przewoźnika wyniosła 9 310,00 zł, w tym dopłata ze środków funduszu wyniosła 7.980,00 zł, a ze środków własnych gminy – 1 330,00 zł.,
 2. Porąbka – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka. Maksymalna rekompensata dla przewoźnika wyniosła 13 720,00 zł, w tym dopłata ze środków funduszu wyniosła 11 760,00 zł, a ze środków własnych gminy - 1960,00 zł.

Umowy obowiązują do dnia 31. 12. 2021 r.

 

 

 

 

 

                   

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż informuje, że sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzyciąż. Porządek obrad w załączeniu.

Więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dn. 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Trzyciąż

Więcej o: Zawiadomienie o pierwszej sesji RG...

Stary cmentarz w lesie cieplickim, nieopodal Jangrota to bodaj największa, pod względem liczby pochowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nekropolia na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wśród spoczywających tu żołnierzy, poległych w walkach toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r.  jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci. Gminę Trzyciąż reprezentowali na niej wójt Roman Żelazny oraz przewodniczący Rady Gminy Lucjan Gajda.

Więcej o: Dzwonnica w Cieplicach ku pamięci...

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Zagórowej odbyło się wydarzenie „ Muzyczne Impresje w Dolinie Dłubni – powrót do tradycji”, podczas którego świętowali swoje 90-lecie muzycy z Włościjańskiej Orkiestry Dętej Zagórowa.

Więcej o: GRAJĄ JUŻ 90 LAT

Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie  "Najładniejszy ogród letni w Gminie Trzyciąż".Zgłoszenia  ogrodów od dnia 17.06.2015 do dnia 17.07.2015r.

Więcej o: Konkurs na "Najładniejszy ogród letni...

 

{mosimage} W dniu 28.05.2013 r. Wójt Gminy Trzyciąż gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Romów w Polsce z Oświęcimia: p. Romana Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Romów, p. Józefa Jochymczyka Merstein – Wiceprezesa Stowarzyszenia Romów  oraz  p. dr Tadusza Czekaja – Dyrektora Romskiego Instytutu Historycznego. Wizyta była związana ze znajdującym się na terenie Cmentarza Parafialnego w Imbramowicach miejscem pochówku Romów, którzy jak wynika z dotychczasowych informacji, zostali zamordowani podczas II wojny światowej w dniu 2 lutego 1943 r. Spotkanie i rozmowy przebiegały w przyjaznej atmosferze, podczas których powstała deklaracja o ufundowaniu przez Stowarzyszenie płyty nagrobkowej, mającej trwale upamiętnić miejsce pochówku Romów. Na koniec wizyty obydwie strony wyraziły chęć dalszej współpracy.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

 1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
 2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 

Zdzisława Romańska

Dyrektor

Delegatura w Krakowie

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu Gminy Trzyciąż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (uzupełniona informacja.pdf)uzupełniona informacja.pdf251 kB