Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wystosował apel pod hasłem „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (KOMUNIKAT.pdf)KOMUNIKAT.pdf1455 kB

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 4:00 do godz. 15:00 dnia 17.09. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 35 mm do 45 mm. Możliwe burze.

 Gmina Trzyciaż ogłasza ofertę na najem terenu 150m2 (dz. nr 107/15) obręb Trzyciąż podczas XIV Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie_2.pdf)ogłoszenie_2.pdf257 kB
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie_2.pdf)ogłoszenie_2.pdf257 kB

Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

Tekst petycji w załączeniu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (6.12.19r., - Petycja.pdf)6.12.19r., - Petycja.pdf193 kB

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Więcej o: Wynik konsultacji społecznych

Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie Państwu zestaw produktów z których składać się będzie kompletna instalacja, przedstawienie zasad montażu oraz działania instalacji a także zasad prawidłowego użytkowania instalacji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Prezentacja-kolektory-Tarnow-3.pdf)Prezentacja-kolektory-Tarnow-3.pdf873 kB

Gmina Trzyciąż otrzymała dotację z rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch +” edycja 2021. Dofinansowanie trafi do Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Żłobek Samorządowy „Czas na maluchy” w Trzyciążu otrzyma dotację celową w wysokości 24 000 zł w ramach Modułu 2 programu Maluch+ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o podziale 12 mln zł na realizację w 2020 roku inwestycji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa”. Dofinansowanie otrzymało 100 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, które zrealizują 102 projekty, a wśród beneficjentów znalazła się Gmina Trzyciąż, która planuje rewitalizację centrum Jangrota. Dotacja na ten cel wyniesie 152 320 zł.

Dodatkowo inwestycja będzie dofinansowana również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a dotacja z tego źródła wyniesie 100 053 zł.

Na terenie działki nr 1074/4 w Jangrocie, projektuje się plac sportowo – rekreacyjny, który będzie wyposażony w urządzenia sprzyjające rozwojowi sportu. Plac sportowo – rekreacyjny sprzyjający aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności wytrzymałości, wyposażony został w urządzenia typu street workout – zestaw treningowy, zestaw treningowy - worek bokserski oraz inne urządzenia służące do uprawiania sportu oraz ćwiczenia zręczności i zwinności (pieńki drewniane, pajęczyna do wspinania, poligon – tor przeszkód), uzupełniony ścieżkami przeznaczonymi do spacerów oraz jako tor do jazdy na rolkach, deskorolkach.

W celu realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty w zakresie dostawy i ułożenia nawierzchni,

- zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych, instalacji oraz ich montaż,

- roboty związane z wykonaniem elementów zabezpieczających,

- wykonanie tablicy informacyjnej.

W ramach projektowanej inwestycji zakłada się realizację następujących elementów zagospodarowania:

  1. a) urządzenia sportowo - rekreacyjne

- zestaw treningowy typu workout street,

- zestaw treningowy typu workout street – worek bokserski,

- urządzenie do treningu równowagi jako element ścieżki rekreacyjnej,

- pajęczyna wspinaczkowa,

- poligon mały – tor przeszkód,

- huśtawka – ptasie gniazdo,

- huśtawka,

  1. b) mała architektura:

- ławki parkowe,

- kosze na śmieci,

- tablice regulaminowe,

- stojak rowerowy,

  1. c) elementy zabezpieczające:

- słupki zabezpieczające,

- nawierzchnie bezpieczne,

- ogrodzenie panelowe systemowe,

  1. d) inne:

- ścieżka o szerokości 2 m, przeznaczona do spacerów oraz do jazdy na rolkach z kostki bezfazowej.

W ramach projektu wykorzystane zostaną materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz obowiązujące normy jakości.

Obiekt służyć będzie powszechnemu uprawianiu sportu oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego oraz spełniać będzie warunki ogólnodostępności z nieodpłatnym dostępem.

 

 

Gmina Trzyciąż otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 235 545,84 zł dofinansowanie - 190 000,00 zł

2. Przebudowę kotłowni w budynku OSP w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 84 529,52 zł dofinansowanie - 65 000,00 zł

3. Przebudowę kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku SPZOZ w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 147 627,31 zł dofinansowanie - 140 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż informuje, że sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzyciąż. Porządek obrad w załączeniu.

Więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dn. 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Trzyciąż

Więcej o: Zawiadomienie o pierwszej sesji RG...

Stary cmentarz w lesie cieplickim, nieopodal Jangrota to bodaj największa, pod względem liczby pochowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nekropolia na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wśród spoczywających tu żołnierzy, poległych w walkach toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r.  jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci. Gminę Trzyciąż reprezentowali na niej wójt Roman Żelazny oraz przewodniczący Rady Gminy Lucjan Gajda.

Więcej o: Dzwonnica w Cieplicach ku pamięci...

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Zagórowej odbyło się wydarzenie „ Muzyczne Impresje w Dolinie Dłubni – powrót do tradycji”, podczas którego świętowali swoje 90-lecie muzycy z Włościjańskiej Orkiestry Dętej Zagórowa.

Więcej o: GRAJĄ JUŻ 90 LAT

Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie  "Najładniejszy ogród letni w Gminie Trzyciąż".Zgłoszenia  ogrodów od dnia 17.06.2015 do dnia 17.07.2015r.

Więcej o: Konkurs na "Najładniejszy ogród letni...

 

{mosimage} W dniu 28.05.2013 r. Wójt Gminy Trzyciąż gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Romów w Polsce z Oświęcimia: p. Romana Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Romów, p. Józefa Jochymczyka Merstein – Wiceprezesa Stowarzyszenia Romów  oraz  p. dr Tadusza Czekaja – Dyrektora Romskiego Instytutu Historycznego. Wizyta była związana ze znajdującym się na terenie Cmentarza Parafialnego w Imbramowicach miejscem pochówku Romów, którzy jak wynika z dotychczasowych informacji, zostali zamordowani podczas II wojny światowej w dniu 2 lutego 1943 r. Spotkanie i rozmowy przebiegały w przyjaznej atmosferze, podczas których powstała deklaracja o ufundowaniu przez Stowarzyszenie płyty nagrobkowej, mającej trwale upamiętnić miejsce pochówku Romów. Na koniec wizyty obydwie strony wyraziły chęć dalszej współpracy.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

  1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
  2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 

Zdzisława Romańska

Dyrektor

Delegatura w Krakowie

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu Gminy Trzyciąż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (uzupełniona informacja.pdf)uzupełniona informacja.pdf251 kB