Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2021r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 

WAŻNE DLA POSIADACZY BYDŁA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania w/w danych (informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie  na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku składa się do WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Producent rolny, który hoduje bydło, korzystać będzie z rocznego limitu, stanowiącego sumę kwoty ustalonej według dotychczasowych reguł oraz kwoty ustalonej w oparciu o iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej liczby bydła, będącego w jego posiadania w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i musi to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na bydło nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że nie był składany w lutym!

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (klauzula rodo ado.pdf)Klauzula RODO266 kB
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)oswiadczenie.pdf390 kB
Pobierz plik (wniosek_akcyza.pdf)wniosek_akcyza.pdf513 kB