Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025