Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 

Konsultacje odbyły się zgodnie z uchwałą Nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w formie ogłoszenia zarządzenia Wójta Gminy Trzyciąż nr 110/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż wraz z załączonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

W/w projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń. Uwagi/opinie do projektu uchwały organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzyciąż mogły wnosić drogą pisemną z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii do Urzędu Gminy Trzyciąż, bezpośrednio w sekretariacie urzędu lub przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 20 listopada 2019 r. do  27 listopada 2019 r.

W ogłoszonym terminie przeprowadzenia konsultacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzyciąż
nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.