Urodzony 12.02.1965 w Olkuszu, żonaty, dwóch synów. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie „Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską” (2000 r.) oraz Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z „Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” (2005 r.). Od ukończenia studiów zaangażowany w prace samorządu:


1990 – 1994 radny rady gminy Trzyciąż – Członek Zarządu Gminy Trzyciąż
1997- 2006 Sekretarz Gminy Trzyciąż
1998- 2002 radny powiatu olkuskiego I kadencji
2002 – 2006 radny powiatu olkuskiego II kadencji – Przewodniczący Rady Powiatu
2006- Wójt Gminy Trzyciąż