„Każdy ogród jest ujarzmieniem, podporządkowaniem sobie naturalnego, otaczającego nas środowiska. Bez względu na to jaką ma mieć funkcję, ten "kawałek świata" należy do nas i to my decydujemy jak go urządzić, co w nim zmienić, a co pozostawić tak jak stworzyła to natura”
Zanim jury wyruszyło na wizytację ogrodów, próbowało określić kryteria, według których zamierzało przyznać nagrody. Zadanie okazało się niezwykle trudne, a wątpliwości rosły po odwiedzeniu każdej kolejnej posesji. W rezultacie uznano, ze każdy ogród powinien mieć swój styl, ale równocześnie zachować odrębność (interesujący i niepowtarzalny wygląd) odpowiadającą upodobaniom właściciela.

Komisja w składzie :

Radosław Kuś - Radny Gminy Trzyciąż, przewodniczący komisji ochrony środowiska, rolnictwa,bezpieczeństwa publicznego i PPOŻ
Karolina Latos - Radny Gminy Trzyciąż, członek komisji ochrony środowiska,rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i PPOŻ
Adrian Szymczyk - Radny Gminy Trzyciąż,członek komisji ochrony środowiska ,rolnictwa bezpieczeństwa publicznego i PPOŻ

Szanowni Państwo – uczestnicy konkursu!

Komisja serdecznie dziękuje za wzięcie udziału w konkursie.
Dziękujemy za serdeczne i ciepłe przyjęcie i za to, że zechcieliście Państwo podzielić się pięknem Waszych ogrodów. Wszystkie zaprezentowane przez Państwa ogrody są piękne, w każdym z nich widać ogromną pracę ich właścicieli. To cieszy, bo oznacza, że nie jest Państwu obojętne, w jakim otoczeniu żyjecie.

 

Oto lista laureatów oraz uzasadnienie przyznania nagród:
Kategoria – gospodarstwo rolne
Miejsce I
Elżbieta Ciempka, Glanów
Za różnorodność w ogrodzie oraz ciekawe podkreślenie zmienności pór roku odpowiednim doborem roślin.

 

Miejsce II
Agnieszka Syguła, Jangrot
Za ład i porządek obejścia. Za unikalne zagospodarowanie przestrzeni.

Miejsce III
Halina Tarnówka, Sucha
Za stworzenie barwnego ogrodu.

Kategoria – ogród przydomowy
Miejsce I
Marianna i Jarosław Langkamer, Małyszyce

Za nastrój ogrodu, styl i klasę, subtelność ogrodu, estetykę, piękne drzewa i piękną zieleń.

Miejsce II-
Renata Kowal, Imbramowice
Za układ projektowy, zagospodarowanie terenu, dobór i kolorystykę kompozycji ogrodu.

III miejsce
Ilona Krawczyk, Imbramowice i Małgorzata Wącławska, Zadroże
Za dbałość o otoczenie i estetykę, za różnorodność i dobór gatunków roślin do naturalnych warunków posesji.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Trzyciąża na „XIII Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż ", które odbędzie się 6 października 2019 r. gdzie zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu.