Tradycją Gminy Trzyciąż jest nagradzanie najlepszych uczniów zamieszkujących na jej terenie. 24 lipca 2019r. podczas sesji Rady Gminy Trzyciąż, wójt Roman Żelazny uroczyście wręczył jednorazowe stypendia dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie odebrali „Stypendium Wójta Gminy Trzyciąż” w wysokości 800 zł, a ich rodzice - listy gratulacyjne.

W gronie najlepszych z najlepszych, czyli uczniów z wybitnymi wynikami w nauce i na egzaminach kończących szkoły znaleźli się:

 

Gariela Skalniak – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Jangrocie, za uzyskanie średniej ocen 5,67 i średniej z egzaminu gimnazjalnego 97,68%.

 

Karolina Dyduch - uczennica kl. III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Suchej za średnią ocen 5,50 i średnią z egzaminu gimnazjalnego 80,17%.   

 

Wiktoria Ciępka -  - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Zadrożu - średnia ocen 5,17, średnia z egzaminu gimnazjalnego 91%.       

 

Maciej Kulis - uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej w Jangrocie za średnią ocen 5,50 i średnią z egzaminu gimnazjalnego 82,33%.       

 

Katarzyna Pabisek - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Zadrożu, która ukończyła szkołę ze średnią 5,11 i średnia z egzaminu gimnazjalnego 87,67%.       

 

Antoni Dróżdż - uczeń kl. III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Jangrocie, który uzyskał średnią ocen 5,33 oraz średnia z egzaminu gimnazjalnego 79,83%.

 

Wręczając wyróżnienia wójt Roman Żelazny gratulował wszystkim stypendystom tak ambitnych wyników, doceniając ich duży wysiłek, zapał, chęć do nauki i pracę włożoną w kształtowania własnej osobowości oraz przyszłości. Podkreślił także, że cała gmina jest dumna z takich uczniów i z ich osiągnięć. Uczniom życzył, aby nie tracili pasji do nauki i w przyszłości nadal napawali swych rodziców taką dumą, jaką czują dzisiaj podczas sesji Rady Gminy przy wręczaniu stypendium. Gratulując rodzicom wyników ich dzieci podkreślił wnoszony przez nich wkład w rozwój swoich pociech.

Przyłączamy się do gratulacji i życzymy młodym ludziom wspaniałej przyszłości!