Gmina Trzyciąż otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 235 545,84 zł dofinansowanie - 190 000,00 zł

2. Przebudowę kotłowni w budynku OSP w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 84 529,52 zł dofinansowanie - 65 000,00 zł

3. Przebudowę kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku SPZOZ w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 147 627,31 zł dofinansowanie - 140 000,00 zł