Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o podziale 12 mln zł na realizację w 2020 roku inwestycji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa”. Dofinansowanie otrzymało 100 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, które zrealizują 102 projekty, a wśród beneficjentów znalazła się Gmina Trzyciąż, która planuje rewitalizację centrum Jangrota. Dotacja na ten cel wyniesie 152 320 zł.

Dodatkowo inwestycja będzie dofinansowana również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a dotacja z tego źródła wyniesie 100 053 zł.

Na terenie działki nr 1074/4 w Jangrocie, projektuje się plac sportowo – rekreacyjny, który będzie wyposażony w urządzenia sprzyjające rozwojowi sportu. Plac sportowo – rekreacyjny sprzyjający aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności wytrzymałości, wyposażony został w urządzenia typu street workout – zestaw treningowy, zestaw treningowy - worek bokserski oraz inne urządzenia służące do uprawiania sportu oraz ćwiczenia zręczności i zwinności (pieńki drewniane, pajęczyna do wspinania, poligon – tor przeszkód), uzupełniony ścieżkami przeznaczonymi do spacerów oraz jako tor do jazdy na rolkach, deskorolkach.

W celu realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty w zakresie dostawy i ułożenia nawierzchni,

- zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych, instalacji oraz ich montaż,

- roboty związane z wykonaniem elementów zabezpieczających,

- wykonanie tablicy informacyjnej.

W ramach projektowanej inwestycji zakłada się realizację następujących elementów zagospodarowania:

  1. a) urządzenia sportowo - rekreacyjne

- zestaw treningowy typu workout street,

- zestaw treningowy typu workout street – worek bokserski,

- urządzenie do treningu równowagi jako element ścieżki rekreacyjnej,

- pajęczyna wspinaczkowa,

- poligon mały – tor przeszkód,

- huśtawka – ptasie gniazdo,

- huśtawka,

  1. b) mała architektura:

- ławki parkowe,

- kosze na śmieci,

- tablice regulaminowe,

- stojak rowerowy,

  1. c) elementy zabezpieczające:

- słupki zabezpieczające,

- nawierzchnie bezpieczne,

- ogrodzenie panelowe systemowe,

  1. d) inne:

- ścieżka o szerokości 2 m, przeznaczona do spacerów oraz do jazdy na rolkach z kostki bezfazowej.

W ramach projektu wykorzystane zostaną materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz obowiązujące normy jakości.

Obiekt służyć będzie powszechnemu uprawianiu sportu oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego oraz spełniać będzie warunki ogólnodostępności z nieodpłatnym dostępem.