Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu poszukuje osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia (na podstawie umowy zlecenie) w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla mieszkańców Ściborzyc.

Wymagania: 
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,

Pozostałe informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia oraz warunków pracy można uzyskać w GOPS Trzyciąż pod nr tel. 12 389 49 34.