W 2020 roku WiK Trzyciąż zgodnie z umową z Gminą Trzyciąż realizował zadania pn „ Niszczeniu sprzętem mechanicznym oraz chemicznie poprzez wykonywanie oprysków opryskiwaczem ciągnikowym i ręcznym zwalczaniu barszczu Sosnowskiego na obszarze gminy Trzyciąż - obszar 8,5 ha. Obszar występowania barszczu Sosnowskiego zgodnie z inwentaryzacją i załączoną mapą. Niszczenie wykonane zostanie w dwóch etapach jeden do 15.06.2020 i etap drugi do 30.09.2020 roku.

             Prace przy niszczeniu polegały na wykonaniu dwukrotnych oprysków, wycinaniu większych okazów barszczu Sosnowskiego mechanicznie by nie dopuścić do wydania nasion. Osiągnięto efekt ekologiczny zadania - chroniono przyrodę powstrzymując proces utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Osiągniętym efektem rzeczowym jaki uzyskano w wyniku podjętego zadania było wykonanie zabiegów likwidacji zinwentaryzowanych stanowisk barszczu Sosnowskiego i nie dopuszczenie do wydania nasion przez tą roślinę. Walkę z barszczem Sosnowskiego poprzez dotację wspierał Gminę Trzyciąż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.