W załączeniu druki wniosków:

- o figurowaniu w ewidencji podatników
- o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.