Trzyciąż, 19 kwietnia 2022 r

Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż – etap 2 – inst.”

Numer postępowania: IiR 271.05.2022

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Część 1 Modernizacja instalacji c.o. i kotłownia gazowa w budynku Remizy OSP Zagórowa

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

MONOMER Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 5, 42-300 Myszków

Cena jednostkowa

Gwarancja

97 740,51 PLN

6 lat

2

F.U.H. Instalflex Adam Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik

Cena jednostkowa

Gwarancja

79 208,84 PLN

6 lat

3

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK, Żarczyce Duże 112, 28-366 Małogoszcz

Cena jednostkowa

Gwarancja

102 506,95 PLN

6 lat

4

Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek, Zagórowa 63, 32-353 Trzyciąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

97 895,69 PLN

6 lat

5

Ekologiczne Systemy Grzewcze Łukasz Matyjek, 11 Listopada 18, 32-590 Libiąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

121 155,00 PLN

5 lat

6

EKSPLOTERM SP. Z O.O., KRAKOWSKA 17, 32-083 BALICE

Cena jednostkowa

Gwarancja

116 509,35 PLN

3 lata


Część 2 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jangrocie

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

MONOMER Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 5, 42-300 Myszków

Cena jednostkowa

Gwarancja

309 269,31 PLN

6 lat

3

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK, Żarczyce Duże 112, 28-366 Małogoszcz

Cena jednostkowa

Gwarancja

205 458,50 PLN

6 lat

4

Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek, Zagórowa 63, 32-353 Trzyciąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

324 363,51 PLN

6 lat

5

Ekologiczne Systemy Grzewcze Łukasz Matyjek, 11 Listopada 18, 32-590 Libiąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

392 247,00 PLN

5 lat

6

EKSPLOTERM SP. Z O.O., KRAKOWSKA 17, 32-083 BALICE

Cena jednostkowa

Gwarancja

310 283,40 PLN

3 lata


Gmina Trzyciąż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego ujętego w swoim planie finansowym w 2022 (brutto):

 

Dla części nr 1 -   108 601,83 zł  

Dla części nr 2 -   325 118,45 zł   

Razem (brutto):   433 720,28 zł

 

 

 

Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (01-Informacja z otwarcia ofert 271.05.202.pdf)01-Informacja z otwarcia ofert 271.05.202.pdf991 kB