Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR.271.11.2020 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Trzyciąż - część południowa, etap 1”

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (03-ZOW-Strona int..pdf)03-ZOW-Strona int..pdf928 kB