Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu oraz Urząd Gminy Trzyciąż pod nazwą "Szansa na rozwój w Gminie Trzyciąż" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX.Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (I. Oferta - wzór.docx)I. Oferta - wzór.docx
Pobierz plik (II. Umowa - wzór.docx)II. Umowa - wzór.docx
Pobierz plik (III. Sprawozdanie - wzór.docx)III. Sprawozdanie - wzór.docx
Pobierz plik (Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej.pdf)Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej.pdf
Pobierz plik (zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert.pdf)zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert.pdf
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 39_2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.pdf)Zarządzenie Nr 39_2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.pdf