Trzyciąż, dn. 5 marca 2018 r.                                                                       IiR.271.04.2018                                                                                                                            

 Wykaz ofert złożonych w dniu 5 marca 2018 r w przetargu nr IiR.271.04.2018 pn.:

„Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu”

 

 

Zamawiający - Gmina Trzyciąż informuje, że w postepowaniu przetargowym nr IiR.271.04.2018 pn.:

Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu

wpłynęły następując oferty :

 

Oferta nr 1:

PPHU ”GADREX” JAN GAŁUSZKA,

  1. Portowa 19-21, 41-400 Mysłowice

Cena oferty INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(brutto):  6 088 903,50 zł

Okres gwarancji i rękojmi INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(nie krótszy niż 36 miesięcy): 66  miesięcy

Usunięcie wady/usterki w okresie gwarancji :  5 dni

 

Oferta nr 2:

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP” Spółka Akcyjna,

  1. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz

Cena oferty INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(brutto):   6 150 000,00 zł

Okres gwarancji i rękojmi INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(nie krótszy niż 36 miesięcy):  66 miesięcy

Usunięcie wady/usterki w okresie gwarancji :  5 dni

 

Oferta nr 3:

Budopol Sp. z o.o.

Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków

Cena oferty INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(brutto):   5 965 768,45 zł

Okres gwarancji i rękojmi INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(nie krótszy niż 36 miesięcy):  60 miesięcy

Usunięcie wady/usterki w okresie gwarancji :  5 dni

 

 Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia ma zamiar przeznaczyć kwotę:

brutto:   4 000 0000,00 zł