IiR.271.09.2020                                      Trzyciąż, dnia 7 września 2020 r.

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Z DNIA 02.09.2020 r. DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR.271.09.2020  na za danie o nazwie:

„Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Jangrot”

 

W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.09.2020 r. wyjaśniam, co następuje:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zestawu zabawowego LABIRYNT 2 PK/ZK w pozycji "zestaw sprawnościowy typu POLIGON".

 

 

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny