Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR 271.03.2021 "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w Suchej, Jangrocie i Zadrożu prowadzonych przez gminę Trzyciąż w roku szkolnym 2021/2022".