Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr 3
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2022 nr 2022/BZP 00043693/03/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 07.03.2022 nr 2022/BZP 00043693/02/P)1

 

w załączniku.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (2022_BZP 00043693_03_P.pdf)2022_BZP 00043693_03_P.pdf47 kB