Szanowni Państwo,

Uprzejmie  informujemy,  że  Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o., 32-353 Trzyciąż 99  (dalej: Przedsiębiorstwo) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Mają one charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję że:

1) Administratorem   Państwa   danych   osobowych   Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o., NIP 6771027885

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż, bądź osobiście pod adresem ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż.

2) Z inspektorem  ochrony  danych  możecie  się  Państwo  kontaktować  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres: Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż

3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ zwróciliście się do nas ze sprawą, którą chcemy zrealizować.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest: windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie  danych  dla  celów  archiwizacyjnych,  oraz  zapewnienie  rozliczalności  czyli  wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: nasi pracownicy upoważnieni przez Przedsiębiorstwo; firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług: oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie  ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji;

10) Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu