W załączniku uchwała Rady Gminy Trzyciąż w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.