Drukuj

UWAGA !

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Trzyciąż zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr XIX/152/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 9469).

Nowe stawki opłat wynoszą:

Powyższa stawka obowiązuje za miesiące od styczeń do sierpień  2020r zgodnie z przetargiem, który wyłonił firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Trzyciąż.

Ważne:

            53 8591 0007 4200 0520 0097 0569