Szanowni mieszkańcy Gminy Trzyciąż, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i licznymi zalaniami dróg, prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, itp. z przyczyn naturalnych wydłuża się. Prosimy o cierpliwość, a także dostosowanie się do przyjętych norm, tj. wystawienia maksymalnie 8 szt. opon oraz w przypadku wielkogabarytów - 100 kg na osobę, natomiast w przypadku okien - te muszą być bez szyb, zapisy te zostały umieszczone w zawartej umowie z firmą odbierającą odpady komunalne. Jednocześnie, wyrażając ubolewanie nad zaistniałym faktem, prosimy o ograniczenie telefonów do Urzędu, gdyż cały powołany zespół pracuje nad rozwiązaniem opisanego problemu wraz z firmą zajmującą się daną zbiórką odpadów.