HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW:

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,
 ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

GMINA TRZYCIĄŻ – MAJ 2019 R.

Sołectwo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

(odbiór sprzed posesji)

 

Odpady

Wielkogabarytowe

( odbiór sprzed posesji )

Zużyte opony

(odbiór sprzed posesji)

Trzyciąż, Glanów, Sucha, Podchybie, Zadroże, Michałówka, Pod Michałówką, Jangrot, Cieplice

20.05.2019 r.

 

 

21.05.2019 r.

 

22.05.2019 r.

Porąbka, Imbramowice, Małyszyce, Ściborzyce, Zagórowa, Tarnawa, Milonki

20.05.2019 r.

 

 

21.05.2019 r.

22.05.2019 r.

 

Uwaga!

  • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy zgromadzić w wydzielonym miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów oraz dla pieszych.
  • Opony o rozmiarze powyżej 900 ( samochody ciężarowe, sprzęt rolniczy ) prosimy przeciąż na 2 części
  • Odpady należy wystawić do godziny 700!