Przewodniczący:

Lucjan Gajda

 

Wiceprzewodniczący:

Adam Kubik

 

Radni:

Przemysław Czapnik

Andrzej Dziuba

Przemysław Furgał

Beata Głowacka

Józef Grzywa

Zbigniew Kocjan

Urszula Konstanty

Andrzej Kuś

Radosław Kuś

Karolina Latos

Grzegorz Makowski

Bernadetta Papaj

Adrian Szymczyk