Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 74

W miesiącu 1782

Wszystkich 79035

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Trzyciąż 99

32-353 Trzyciąż 

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzyciążu na stanowisku pomocniczym:
Asystent rodziny - umowa zlecenie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że:

 
02 maja 2017 r. (wtorek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzyciążu będzie nieczynny

 
Przepraszamy za niedogodności

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań

Wnioski o Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "BECIKOWE"

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać wsparcie w formie:

- posiłku,

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W/w wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

dla osób korzystających z pomocy społecznej

 

( II piętro pokój 31 – Sala Ślubów )

 

 

 Harmonogram:

 

  • poniedziałki i czwartki od godz.14.00 – 18.00

  • wtorki, środy i piątki od godz. 8.00 – 12.00 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

  1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu przyjmie dla podopiecznego :

 

  • piec kuchenny z możliwością gotowania (opalany węglem),
  • meble,

Jeżeli posiadasz taki sprzęt i chciałbyś go przekazać skontaktuj się z Kierownikiem GOPS w Trzyciążu pod nr tel. 12 389 49 34.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

-rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi do tego zasiłku

-opiekunowi faktycznemu dziecka,

-osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Jeśli nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy, możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać. 

Według założenia program " Rodzina 500 plus" ma pomóc realizować marzenia dzieci oraz ułatwiać rodzicom codzienne życie .

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hp5kd4PY_hM

https://www.youtube.com/watch?v=cvQFMBJ_qVU

https://www.youtube.com/watch?v=rSoc9iGDmDM