Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 67

W miesiącu 1830

Wszystkich 94139

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Wersja beta
Jeśli nie widzisz obrazu zainstaluj najnowszy plugin Adobe Flash
Plugin dostępny dla twojej przeglądarki tutaj: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

{mosimage}Herb: Tarcza typu hiszpańskiego. W błękitnym polu trójwzgórze srebrne, a nad nim kwiat obuwika o czterech płatkach czerwonych i wargach złotych także rogacina przełomie rzeki Dłubni a kwiat storczyka - obuwika to nawiązanie do endemicznej przyrody gminy chronionej  w rezerwacie  Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
Srebrna rogacina jest nawiązaniem do herbu Odrowąż ,którym pieczętowali się założyciele większości wiosek gminy Trzyciąż- rodu Odroważów: biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża i jego Wuja (Imbrama) – trzynastowiecznego fundatora klasztoru norbertanek w Imbramowicach , a  złota korona Piastów jest nawiązaniem do króla Władysława Łokietka który chronił się ze swoimi wojskami w czasie walk o tron krakowski. Błękit symbolizuje Matkę Bożą  władzę duchowną (większość wiosek należała do biskupa krakowskiego i zakonu norbertanek, w których herbie Baranek Boży znajduje się na takiej tarczy), a ponadto błękitne niebo nad Gminą Trzyciąż , przywiązanie do wiary katolickiej  prawdy  lojalności  wierności i stałości. Biel ponadto jest symbolem czystości (panny norbertanki) uczciwości oraz wód przepływających przez gminę i źródła Jordan. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat  słońce, łany trzyciąskich  zbóż, a także  wspaniałomyślność, życzliwość i światło. Czerwień,  symbol krwi Odkupiciela, Syna Bożego, jest to barwa królewska.


{mosimage}Flaga jest prostokąt o proporcjach 5:8  dzielony w pas: biały (biel), błękit, biały (biel); proporcje 1:3:1. Pośrodku błękitnego pasa  czteropłatkowy kwiat storczyka– obuwika czerwony o wargach żółtych. Występujące na fladze podstawowe barwy wywodzą się od barw herbu gminnego.     


{mosimage}Bannerem jest błękitny prostokąt o proporcjach 1:4  dzielony na pas: górny błękitny pas o szerokości ¼ w barwie błękitnej z kwiatem obuwika o  czterech płatkach czerwonych i wargach złotych (żółtych) a pod nim korona złota (żółta) i rogacina srebrna ( biała) w pas: dolny pas z trzema białymi wcięciami o wysokości ¾ licząc od krawędzi części swobodnej.

                         


 

     

 

 

 
       Już od 2001  roku potrzeby i nawyki kulturalne społeczności Gminy Trzyciaż kształtuje Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż .
      Bogatą ofertę BiOAK adresuje do najmłodszych mieszkańców Gminy, których  zaprasza  na spektakle teatralne ,wycieczki , warsztaty plastyczne oraz taneczne  Kalendarz imprez wypełniają liczne wystawy: fotograficzne, plastyczne i okolicznościowe. Dużym powodzeniem cieszą się  konkursy i festyny.
      Ważniejsze konkursy stałe organizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż:

          -Konkurs wiedzy o regionie "Moja mała ojczyzna"
          -Konkurs ortograficzny "Gminny mistrz ortografi"
          -Konkurs poetycki "Poeci są wśród nas"

        Oprócz konkursów stałych, BiOAK organizuje konkursy o różnej tematyce z dziedziny plastyki, malarstwa, teatru, literatury. Ich ideą jest prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz popularyzacja różnych dziedzin kultury i sztuki.
        Konkursy organizowane przez Ośrodek Kultury w Trzyciążu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich opiekunów, w roku 2005 zgromadziły  860 uczestników. 
       Wycieczki są  formą pracy wychowawczej Ośrodka Kultury związaną z organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. BiOAK stara się każdego roku zorganizować kilka wycieczek wyjazdowych oraz wycieczki po okolicy. Zróżnicowanie edukacyjne tych wycieczek sprawia, że każda jest atrakcyjna i ciekawa.
      BiOAK pomaga także rozwijać możliwości twórcze dzieci, poprzez organizację warsztatów plastycznych i cyklicznych  warsztatów tanecznych.Dzieci uczęszczające na warsztaty plastyczne specjalizują się w  malarstwie na szkle zaś warsztaty taneczne są raczej wakacyjną formą rozrywki.  
        BiOAK przez organizację wystaw  udostępnia dzieła sztuki szerokim rzeszom odbiorców, kształtuje wrażliwość i poczucie piękna.
Ośrodek Kultury w Trzyciążu ma na swoim koncie:

{mosimage}
        - wystawę fotografii,                                                                              
        - wystawę pamiątek Powstania Styczniowego,
        - wystawę dzieł twórców ludowych,
        - wystawy prac dzieci z sekcji plastycznej.

    Wszystkie te przedsięwzięcia były udane i cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
      Ośrodek Kultury Gminy Trzyciąż ściśle związany jest z kołami gospodyń oraz orkiestrami dętymi.  Czynnie wspiera te  instytucje oraz stara się aby w dzisiejszych czasach kiedy mówimy o zanikaniu tradycji i tożsamości narodowej przekazywaly swoje doświadczenie młodszym pokoleniom.
      Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż prowadzi w mediach promocję Ośrodka oraz Gminy. Współpracując z lokalnymi mediami (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska – dodatek lokalny, Ziemia Olkuska, Wieści Wolbromskie) BiOAK przekazuje informacje o organizowanych konkursach, imprezach, wycieczkach. W gazetach zamieszczane są wyniki konkursów oraz miesięczne programy pracy Ośrodka.
    W 2005 roku BiOAK Gminy Trzyciąż skorzystał z dwóch programów grantowych Urzędu Marszałkowskiego :
      1. Zadanie publiczne pn. „Spotkanie z zabytkami u źródeł Dłubni”w ramach otwartego konkursu ofert pn „Małopolska gościnna”( wykonano tablice informacyjne pod 7 zabytkami Gminy Trzyciąż wpisanymi do rejestru zabytków)
     2.Zadanie publiczne pn. „Dłubnia u źródeł”  w ramach otwartego konkursu ofert pn”Mecenat małopolski( zrealizowano  folder o Imbramowicach 1000 egz. , odbitki cyfrowe  na wystawę fotograficzną,  materiały na warsztaty plastyczne).

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}
Biblioteka służac rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa:

        -  prowadzi działalność informacyjną,
        -  gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
        -  popularyzuje książki i czytelnictwo.

 

{mosimage}W 2002 r. zostały zaadaptowane  pomieszczenia w „Białym Domku” w Imbramowicach na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż, która mieściła się tam już w 1957 r. Po pięciu przeprowadzkach filia powróciła na dawne miejsce. Przy bibliotece działa klub dziecięco - młodzieżowy, w którym można obejrzeć film, posłuchać muzyki, porysować, przeczytać czasopisma, książki.  Adaptacja pomieszczenia w "Białym Domku" w Imbramowicach na Izbę Regionalną okazała się dobrym pomysłem z uwagi na duże zainteresowanie ze strony młodzieży lekcjami edukacji regionalnej i historii opartej na eksponowanych tam przedmiotach codziennego użytku, starodrukach, strojach obrazujących życie i pracę na wsi na początku XX w. Po uruchomieniu biblioteki w „Białym Domku” i Izby regionalnej, zwiększyła się liczba odwiedzających go osób.

{mosimage}Z  inicjatywy i ze środków  BiOAK uporządkowany został teren wokół pomnika    przyrody – „¬ródła Jordan” oczyszczono teren źródła z butelek i innych śmieci oraz   zabezpieczono drewnianymi  żerdziami.

20 marca 2003 r. biblioteka w Trzyciążu otrzymała komputer z Fundacji im. A. Urbańczyka w celu umożliwienia czytelnikom bezpłatnego dostępu do internetu.
W filii bibliotecznej w Imbramowicach zorganizowano kurs języka angielskiego dla dzieci pt. "Język Angielski w Dolinie Dłubni" sfinansowany ze środków Polsko -Amerykanskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA". Uczestnikami były dzieci wczesnoszkolne nie uczące się tego języka. Zajęcia trwały trzy tygodnie od 29.06.2004 do 18.07. 2004r.- zakończone spektaklem teatralnym  w języku angielskim pt. " Księżniczka na ziarnku grochu"w wykonaniu dzieci, na festynie gminnym z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej w Zadrożu
Ponadto Biblioteka uczestniczy w programie "Cała Polska czyta dzieciom" oraz internetowym programie "IKONKA" dzięki któremu w 2004 r otwarto przy bibliotece czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi.
W związku z reformą szkolnictwa, utworzeniem gimnazjów, licznych szkół zawodowych i dynamicznym rozwojem szkolnictwa wyższego  zmienia się rola bibliotek. Następuje także zmiana w profilu gromadzenia zbiorów. Przewagę nad beletrystyką uzyskują wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe (z zakresu informatyki, zarządzania, bankowości , ekologii, socjologii, psychologii, polityki geografii, historii itp. ), podręczniki szkolne i akademickie oraz wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne. Większość korzystających z biblioteki to osoby uczące się lub dokształcające na różnych poziomach, zarówno w szkołach dziennych, jak i zaocznych. W bibliotece poszukują one przede wszystkim niezbędnych podręczników i materiałów do nauki. Taka sytuacja wymusza zmiany w tradycyjnym profilu zakupu książek. Dlatego obecnie zdecydowaną większość nowo kupowanych książek stanowi literatura popularno  -naukowa i naukowa.
 W Bibliotece Publicznej Gminy Trzyciąż zarejestrowanych było w 2005 r. 662 czytelników. Łącznie z filią w Imbramowicach biblioteka posiadała  20043 woluminów. W 2005 r. łączna ilość  zakupionych nowości wyniosła 660 książek  o wartości 7886,65zł. Prenumerowanych było 11 tytułów czasopism edukacyjnych, rozrywkowych, społeczno - politycznych, chętnie  wykorzystywanych przez czytelników, chcących uzupełnić bieżące informacje.

 

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ
mgr inż. ROMAN ŻELAZNY
        Urodzony 12.02.1965 w Olkuszu, żonaty, dwóch synów. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie „Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską” (2000 r.) oraz Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z „Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” (2005 r.). Od ukończenia studiów zaangażowany w prace samorządu:
 • 1990 – 1994 radny rady gminy Trzyciąż – Członek Zarządu Gminy Trzyciąż
 • 1997- 2006 Sekretarz Gminy Trzyciąż
 • 1998- 2002 radny powiatu olkuskiego I kadencji
 • 2002 – 2006 radny powiatu olkuskiego II kadencji – Przewodniczący Rady Powiatu
 • 2006- Wójt Gminy Trzyciąż


 
  

Składy poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy


Komisja Rewizyjna
1.  Dziuba Andrzej     - przewodniczący
2.  Grzywa Józef       - członek
3.   Grzywa Jacek     - członek


Komisja Budżetu i Finansów
1.    Pięta Stanisław        –  przewodniczący
2.    Kuś Andrzej            –  członek
3.    Gądek Irena           –  członek
4.    Kotlarz Ryszard       -  członek
5.    Stanek Mirosław     –  członek


Komisja zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych
1.    Kubik Adam              – przewodniczący
2.    Rolka Halina              - członek
3.    Kubik Grzegorz         – członek


Komisja ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
1.    Książek Jan                  – przewodnicząc
2.    Kuś Marian                   – członek
3.    Łączny Adam                – członek

Skład ukonstytuowanej Rady Gminy Trzyciąż  kadencji 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy -  Lucjan Gajda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Książek

Radni w składzie:

Dziuba Andrzej
Gądek Irena
Grzywa Jacek
Grzywa Józef
Kotlarz Ryszard
Kubik Adam
Kubik Grzegorz
Kuś Marian
Kuś Andrzej
Łączny Adam
Pięta Stanisław
Rolka Halina
Stanek Mirosław


    

Kompetencje Rady Gminy:
 
1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
   - uchwalanie statutu Gminy,
   - ustalanie wynagrodzenia Wójtowi Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
   - powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek Wójta Gminy,
   - uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium  z tego tytułu,
   - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   - uchwalanie programów gospodarczych,
   - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
    - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
    - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
     - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej,
     - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
     -  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
     - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
     - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalane corocznie przez Radę Gminy,
      - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
      - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów,
      - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.
      - określania wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
      - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
      - podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
       - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy  ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
      - podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników,
     - nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
     - podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
     - stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 


Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną nr 192/170 o pow. 1.2597 ha, zabudowana budynkiem po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Trzyciążu o pow. użytkowej 1707,92 m² kubatura 10441,33 m³, ilość kondygnacji 4, piwnica, parter, I piętro oraz poddasze użytkowe,  pow. zabudowy 671,90 m², wymiary zewnętrzne budynku na poziomie parteru 18,35 m x 38,48 m, rok budowy – 1920 r., objęta księgą wieczystą KR1O/00073428/2

Przedmiotowa działka jest obsługiwana komunikacyjnie od strony zachodniej przez drogę wojewódzką 794 oraz od strony północno-wschodniej przez drogę lokalną. Teren działki jest ogrodzony siatką.

Na terenie wokół budynku występuje gęsta zieleń (drzewa i krzewy). Przed budynkiem od strony zachodniej znajduje się duży plac dla pojazdów.

 

W piwnicy znajduje się kotłownia, sala kinowa z zapleczem, pomieszczenie po byłej stołówce z zapleczem.

Na parterze budynku znajduje się 10 pomieszczeń oraz WC, Na I piętrze jest 8 sal różnej wielkości oraz WC.

Ogrzewanie - kocioł olejowy  na olej opałowy lekki.

Okna nowe – PCV, pokrycie dachu – blacha stalowa płaska.

Budynek wolnostojący, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Ściany wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, wewnątrz i na zewnątrz otynkowane.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego UPd – tereny usług publicznych, w tym:

1.      Przeznaczenie podstawowe pod:

a)      Obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności administracji, bezpieczeństwa, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury

2.      Przeznaczenie dopuszczalne pod:

a)      Finanse, bankowość

b)      Mała gastronomia

c)      Drobne usługi komercyjne dla potrzeb mieszkańców gminy

d)      Lokalizacja obiektów sportu i rekreacji

e)      Otwarte przestrzenie publiczne, place

f)        Drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – jezdne, parkingi, trasy rowerowe

g)      Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

h)      Zieleń o funkcjach izolacyjnych

i)        Zieleń urządzona i zadrzewienia

 

Warunkiem przekształcenia, zagospodarowania, podziału działek, bądź realizacji zabudowy na terenach UP oznaczonych symbolem z indeksem „d” jest uzyskanie uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

 Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12/ 389-40-01 wew. 30 lub 51 oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Trzyciążu II piętro, pokój nr 30 – Referat Inwestycji i Rozwoju.

 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA TRZYCIĄŻ SP. Z O.O.
TRZYCIĄŻ Nr 99; 32-353 TRZYCIĄŻ

 
        Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Krakowie w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000182034, pod firmą: "Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie udziały spółki obejmuje Gmina Trzyciąż. Kapitał Spółki wynosi 50.000 zł i dzieli się na 100 równych udziałów po 500 zł każdy. Statystyczny numer identyfikacyjny - regon 350928372.
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest p. Krzysztof Stajniak.
 
Telefony i godziny pracy firmy:
Sekretariat:(012) 3894 180
pn. w godz. od 8.00 do 16.00
od wtorku  do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Oczyszczalnia ścieków:
501 075 419 (całą dobę)

 


Czym się zajmujemy...

 

Przedmiotem działalności Naszej Spółki zgodnie ze statutem jest:

· pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;
· gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne;
· wykonywanie instalacji budowlanych
· wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części;
· inżynieria lądowa i wodna;

       Terenem podstawowej działalności firmy jest Gmina Trzyciąż, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.
     W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych, oraz usługi specjalistyczne. Dysponujemy wozem asenizacyjnym typu JELCZ wyposażonym w zbiornik WUKO o poj. 7,5 m3 a także sprzętem budowlanym: koparko-ładowarką typu BIAŁORUŚ oraz samochodem wywrotką typu KAMAZ.

     Podstawową działalność naszej firmy prowadzimy w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Trzyciąż - BIP

                         ____________________________________________________
                                  ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!
 
 
 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Trzyciąż
 

                          TEL. 12 389 40 01   FAX  12 389 40 02

REFERAT ORGANIZACYJNY, OŚWIATY I KADR

Sekretarz

Anna Pasich

pok. 17

wew. 50

Sekretarka, zaopatrzeniowiec

Ewa Barczyk

pok. 18

wew.11

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik

Katarzyna Sarecka

pok. 24

wew. 21

Inspektor

Iwona Serwatka

pok. 24

wew. 22

Podinspektor

Aneta Jabłońska-Wypasek

pok. 24

wew. 22

Inspektor

Krystyna Kućmierz

pok. 28

wew. 37

Inspektor

Renata Hajduła

pok. 27

wew. 53

Inspektor

Danuta Zając

pok. 29

wew. 53

Podinspektor ds. odpadów komunalnych

Agnieszka Wypasek

pok. 29

wew. 53

Podinspektor

Aneta Pasich

pok. 29

wew. 53

Inspektor

Małgorzata Kaczmarczyk

KASA

wew. 34

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Kierownik

Andrzej Krzystanek

pok. 30

wew. 51

Inspektor

Tomasz Wójcik

pok. 30

wew.30

Inspektor

Anna Gajda-Gawrońska

pok. 30

wew.30

Podinspektor

Anna Żaba

pok. 30

wew.30

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPORTU

Kierownik

Edyta Karlik

pok. 35B

wew. 62

Inspektor

Krystyna Migza

pok. 35A

wew. 45

Podinspektor ds. obywatelskich, wojskowych i integracji progr. społecznych

Beata Dziubdziela

pok. 35B

wew. 62

REFERAT ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik

Ryszard Wypasek

pok. 19

wew. 19

Inspektor

Zbigniew Półtorak

pok. 16

wew. 16

Podinspektor ds. gospodarowania gruntami

Małgorzata Seweryn

pok. 16

wew. 16

Mł. referent

Łukasz Poseł

pok. 16

wew. 16

GMINNY ZESPÓŁ  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik

Bożena Borówka

pok. 27

wew. 37

Gł. Księgowa

Bożena Kowal

pok. 28

wew. 17

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Roman Żelazny

pok. 18

 

Z-ca kierownika

Krystyna Migza

pok. 35A

wew. 45

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca prawny

Mariusz Gamrot

pok. 35

wew. 31

Pełnomocnik ds.. problemów alkoholowych

Agnieszka Sołtysiak

pok. 9

wew. 18

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Łukasz Poseł

pok. 16

wew. 16

 

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.

   Rozdział 3
Władze gminy

Art. 11. 

 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Art. 11a.  

 1. Organami gminy są:
  1. rada gminy,
  2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

Art. 11b.

 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
 3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

(...)  Dz.U.01.142.1591


 


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY TRZYCIĄŻ                         
 
LUCJAN GAJDA: Środa (każdego m-ca) 8:00-12:00 
                         tel. 012/389-40-01 wew. 61
                         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 
 
 
STAROSTWO  POWIATOWE W OLKUSZU  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA   
UL. MICKIEWICZA 2; 32-300 OLKUSZ
tel. 032 643 04 14 / 032 643 04 10
fax. 032 643 04 90
 
 
 
www.sp.olkusz.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 

 
 
 
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA RPLNICZEGO W KARNIEWICACH
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W OLKUSZU
UL. BYLICY 1
32-300 OLKUSZ
tel. 032/643-29-89
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
 
 
DYŻURY W URZĘDZIE GMINY TRZYCIĄŻ
DORADCY TERENOWI:
Marta Legut:       wtorek: 8:00 - 13:00   
ANETA CHWAST: czwartek: 8:00 - 13:00
                            tel. 012/389-40-01 wew. 60
 
 
 
 
HDI SAMOPOMOC
KRZYSZTOF FURGAŁ
tel. 012/626 58 11
kom. 608 553 923  
DYŻUR W URZĘDZIE GMINY TRZYCIĄŻ
KRZYSZTOF FURGAŁ: Poniedziałek 8:00 - 10:30
                                 tel. 012/389 40 01
 

Zamiejscowy Referat Architektury
             Aneta Jankowska
Dyżur: poniedziałki  i czwartki od godz. 8.00 - 14.30
tel.: 012/ 3894 001 wew. 26
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM