Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 111

W miesiącu 2092

Wszystkich 94401

Kubik-Rubik Joomla! Extensions


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY TRZYCIĄŻ                         
 
LUCJAN GAJDA: Środa (każdego m-ca) 8:00-12:00 
                         tel. 012/389-40-01 wew. 61
                         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 
 
 
STAROSTWO  POWIATOWE W OLKUSZU  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA   
UL. MICKIEWICZA 2; 32-300 OLKUSZ
tel. 032 643 04 14 / 032 643 04 10
fax. 032 643 04 90
 
 
 
www.sp.olkusz.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 

 
 
 
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA RPLNICZEGO W KARNIEWICACH
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W OLKUSZU
UL. BYLICY 1
32-300 OLKUSZ
tel. 032/643-29-89
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
 
 
DYŻURY W URZĘDZIE GMINY TRZYCIĄŻ
DORADCY TERENOWI:
Marta Legut:       wtorek: 8:00 - 13:00   
ANETA CHWAST: czwartek: 8:00 - 13:00
                            tel. 012/389-40-01 wew. 60
 
 
 
 
HDI SAMOPOMOC
KRZYSZTOF FURGAŁ
tel. 012/626 58 11
kom. 608 553 923  
DYŻUR W URZĘDZIE GMINY TRZYCIĄŻ
KRZYSZTOF FURGAŁ: Poniedziałek 8:00 - 10:30
                                 tel. 012/389 40 01
 

Zamiejscowy Referat Architektury
             Aneta Jankowska
Dyżur: poniedziałki  i czwartki od godz. 8.00 - 14.30
tel.: 012/ 3894 001 wew. 26

 

LP.

SOŁECTWO

NAZWISKO I IMIĘ

ADRES

TELEFON

1.

Glanów

Serwatka Artur

Glanów 6

 503-491-727

2.

Imbramowice

Later Jan

Imbramowice 4

12 380-61-00

3.

Jangrot

Kowal Tadeusz

Jangrot 109

12 389-47-13

4.

Małyszyce

Paluch Agnieszka

Małyszyce 25

 515-677-307

5.

Michałówka

Pięta Stanisław

Michałówka 17

12 389-41-84

6.

Milonki

Grzywa Józef

Milonki 75

508 864 154
506 863 637

7.

Podchybie

Rolka Halina

Podchybie 7

695 718 943

8.

Porąbka

Oleksy Ewa

Porąbka 80

12 389-40-18

9.

Sucha

Nowak Jan

Sucha 7

12 389-42-08

10.

Ściborzyce

Kaczmarczyk Roman

Ściborzyce 45

12 389-45-57

11.

Tarnawa

Półtorak Jarosław

Tarnawa 28

12 389-41-17

664 524 586

12.

Trzyciąż

Kaczmarczyk Józef

Trzyciąż 40b

12 389-46-02

13.

Zadroże

Kowalski Tadeusz

Zadroże 59

12 389-41-63

14.

Zagórowa

Ciępka Jan

Zagórowa 22

12 389-73-51

 

 

 


Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzyciąż:
 
1.Wstęp
2.Ogólna charakterystyka Gminy Trzyciąż
3.Stan aktualny, prognozy, określenie celów w gospodarce odpadami oraz planowane zadania
4.Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami
5.Proponowany system finansowania zadań planu gospodarki odpadami dla Gminy Trzyciąż
6.Edukacja ekologiczna
7.Monitoring i ocena realizacji założonych celów
8.Analiza oddziaływania planu na środowisko
9.Streszczenie
10.Bibliografia
11.Spis tabeli i rysunków
 

 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzyciąż:
 
1.Wstęp
2.Ogólna charakterystyka Gminy Trzyciąż
3.Stan środowiska- tendencje zmian- źródła wewnętrzne i zewnętrzne przekształceń- istniejące formy ochrony
4.Dotychczasowa realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska
5.Szanse i ograniczenia rozwoju gminy wynikające ze stanu środowiska
6.Cele i sposoby realizacji polityki ekologicznej gminy
7.Harmonogram rzeczowo- finansowy
8.Analiza finansowa
9.Narzędzia i instrumenty realizacji programu
10.Kontrola realizacji programu
11.Streszczenie i bibliografia

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzyciąż ;

1. Aktualizacja

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Trzyciąż:

 1.PUWA

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2012 roku;
1. Program
 
 
Referat Rolnictwa Środowiska i Zarządzania Kryzysowego (wnioski):
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a.

3. Wniosek o odebranie wyrobów zawierających azbest.

 

 
 Rejestr decyzji i wniosków na wycinkę drzew i krzewów -  informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów znajduje się w  Urzędzie Gminy Trzyciąż, pok. nr 16, Referat Rolnictwa, Środowiska i Zarządzania Kryzysowego - udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu.
 
 Organizacja, Oświata i Kadry
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (CCF27022018.pdf)CCF27022018.pdf1500 kB
Pobierz plik (zgłoszenie usunięcia drzew.pdf)zgłoszenie usunięcia drzew.pdf75 kB

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż

 

Trzyciąż, dnia 10 listopada 2017 r.

 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-3523 Trzyciąż, w pok. nr 21 w godz. pracy Urzędu.

 

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż (www.ugtrzyciaz.itcom.pl w zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne".

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-3523 Trzyciąż w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2018 r.

 

Wójt Gminy Trzyciąż

Roman Żelazny

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż.

Rysunek 1 

Rysunek 2


 

System Informacji Przestrzennej

 

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej
 
 
Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
 

UWAGA:

W CELU SPRAWDZENIA OBECNEGO PRZEZNACZENIA SWOJEJ DZIAŁKI W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NALEŻY

wejść na stronę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Olkuskiego:

http://zsip.sp.olkusz.pl/geoportaltoolkit/

- wejdź w zakładkę "plan powiatu"

- z zakładki mapy wybierz - "mapa - plan przestrzenny"

- kolejnymi przybliżeniami znajdź swoją działkę.


 

 

 

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Wniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura     

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż (uchwała Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 roku) wraz z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Sygn. akt II SA/Kr 1225/05 z dnia 11 maja 2007 roku - TREŚÆ WYROKU . Sprostowanie treści wyroku - postanowienie do wyroku sądu II SA/Kr 1225/05 z dnia 18.05.2007 roku - TREŚÆ POSTANOWIENIA. 

Uwaga!

Dnia 9 stycznia 2009 roku weszła w życie uchwała Nr XXVIII/146/2008 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż.

Tekst jednolity obejmujący wszystkie w/w przepisy prawa miejscowego znajduje się w poniższym linku:

TEKST JEDNOLITY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14 SOŁECTW GMINY TRZYCIĄŻ.

 

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż podjęty

Uchwałą nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. Dz. U. W.M z dnia 21.10.2005 r. Nr 566 Poz. 3995

utracił moc w części objętej uchwałami:


Uchwała nr XXVIII/146/2008 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19.11.2008 r. Dz. U. W.M. z dnia 08.01.2008 r. Nr 797 Poz. 5752


Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23.11.2011 r. Dz. U. W.M. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 587 Poz. 6804


Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23.11.2011 r. Dz. U. W. M. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 587 Poz. 6805


Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24.01.2012 r. Dz. U. W.M. z dnia  24 lutego 2012 r.  Poz. 718

Zał. nr 1 | Zał. nr 2


Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20.11.2013 r.Dz. U. W.M. z dnia 13.12.2013 r.  Poz. 7484

Uchwała nr LIV/437/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24.09.20143 r. Dz. U. W.M. z dnia 03.10.2014 r.  Poz. 5433

 

Zał. nr 1 | Zał. nr 2 | Zał. nr 3 | Zał. nr 4 | Zał. nr 5 | Zał. nr 6 | Zał. nr 7 | Zał. nr 8 | 

 

 

 


 


{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}

 

SPZOZ w Trzyciążu

Trzyciąż 72

tel. 12 3894023

jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00

 

Filia w Imbramowicach

Imbramowice 140 

tel.123894807

jest czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz.8.00-15.00, w czwartek w godz.11.00-18.00

 

SPZOZ W TRZYCIĄŻU

świadczy usługi w zakresie:

POZ-podstawowa opieka zdrowotna

Poradnia Lekarza Rodzinnego (obejmuje opieką lekarską dorosłych i dzieci)

Gabinet Zabiegowy

Gabinet Szczepień ( nowoczesny gabinet z pełnym zabezpieczeniem ciągu chłodniczego szczepionek)

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Gabinet Pielęgniarki Szkolnej

Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Laboratorium Analityczne (badania biochemiczne na nowoczesnym sprzęcie MINDRAY BS120, MINDRAY 3000PLUS, OPTIC K-3002, EasyLyte Na/K) podlegające systemowi kontroli i certyfikacji  wewnętrznej i zewnętrznej)

Pracownia USG (usg jamy brzusznej dorosłych i dzieci, tarczycy dorosłych i dzieci, usg prostaty, usg stawów biodrowych dzieci wykonywane aparatem Mindray DC 60)

 

Poradnia Stomatologiczna

z nowoczesną Sterylizatornią sprzętu wielorazowego użytku

 

Poradnia K (obejmuje świadczenia ginekologiczno – położnicze)

Gabinet Zabiegowy

Gabinet Położnej

Pracownia USG (usg przezbrzuszne , usg endowaginalne, usg położnicze ciężarnych, usg piersi

aparatem Mindray DC 60)

 

Poradnia Medycyny Pracy

(badania profilaktyczne pracowników ,badania kierowców, badania SANEPiD, na broń, dla pracowników ochrony)

 

  • Wszystkie poradnie i gabinety dostępne dla osób niepełnosprawnych dzięki windzie i podjazdowi dla wózków.
  • Rejestracja jest możliwa osobiście ,telefonicznie lub przez inne osoby (z wyznaczeniem daty i godziny wizyty)
  • Świadczone są też tzw. porady receptowe (można przekazać do rejestracji listę leków do wypisania )
  • Dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej.

 

FILIA W IMBRAMOWICACH

świadczy usługi w zakresie:

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego (obejmuje opieką lekarską dorosłych i dzieci)

Gabinet Zabiegowy połączony z Gabinetem Szczepień

(nowoczesny gabinet z pełnym zabezpieczeniem ciągu chłodniczego szczepionek)

Świadczenia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej i Położnej Środowiskowo-Rodzinnej, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

 

W Filii pobierane są próbki na badania biochemiczne ,wykonywane szczepienia dzieci i dorosłych, badania bilansowe, badania usg jamy brzusznej dorosłych i dzieci, tarczycy dorosłych i dzieci, usg prostaty, usg stawów biodrowych dzieci ( aparat GE LOGIQ C3)

 

Poradnia Stomatologiczna

z dostępem do nowoczesnej Sterylizatorni sprzętu wielorazowego użytku

 

Poradnia Medycyny Pracy

(badania profilaktyczne pracowników ,badania kierowców, badania SANEPiD, na broń, dla pracowników ochrony)

 

Wszystkie poradnie i gabinety dostępne dla osób niepełnosprawnych dzięki  podjazdowi dla wózków.

Rejestracja jest możliwa  osobiście ,telefonicznie lub przez inne osoby (z wyznaczeniem daty  i godziny wizyty)

Świadczone są też tzw. porady receptowe (można przekazać do rejestracji listę leków do wypisania )

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej.

 

Na terenie Filii w Imbramowicach działa Punkt Apteczny

 

Opieka całodobowa

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz.18.00-8.00,w soboty ,niedziele i dni ustawowo wolne od pracy opieka całodobowa w godz. 8.00-8.00  jest dostępna w NZOZ Centrum Medyczne WOL-MED ul.Skalska 22 32-340 Wolbrom (wejście od strony ul.Skalskiej) tel.326441274.

Opieka całodobowa przeznaczona jest dla zwykłych zachorowań ,jednak na tyle uciążliwych,że nie można z nimi czekać do godzin otwarcia SPZOZ w Trzyciążu lub Filii w Imbramowicach (na opiece całodobowej nie przedłuża się zwolnień lekarskich, nie wypisuje się leków używanych przewlekle objętych refundacją, nie przeprowadza się szczepień ochronnych ,badań bilansowych, badań profilaktycznych i innych nie wynikających z ostrej choroby)

 

W przypadku ciężkich zachorowań, stanów zagrożenia życia (zawały, udary i inne ciężkie stany) wypadków, ciężkich urazów, porodów należy wzywać Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM