Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 113

W miesiącu 2094

Wszystkich 94403

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Wersja beta
Jeśli nie widzisz obrazu zainstaluj najnowszy plugin Adobe Flash
Plugin dostępny dla twojej przeglądarki tutaj: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

{mosimage}Herb: Tarcza typu hiszpańskiego. W błękitnym polu trójwzgórze srebrne, a nad nim kwiat obuwika o czterech płatkach czerwonych i wargach złotych także rogacina przełomie rzeki Dłubni a kwiat storczyka - obuwika to nawiązanie do endemicznej przyrody gminy chronionej  w rezerwacie  Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
Srebrna rogacina jest nawiązaniem do herbu Odrowąż ,którym pieczętowali się założyciele większości wiosek gminy Trzyciąż- rodu Odroważów: biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża i jego Wuja (Imbrama) – trzynastowiecznego fundatora klasztoru norbertanek w Imbramowicach , a  złota korona Piastów jest nawiązaniem do króla Władysława Łokietka który chronił się ze swoimi wojskami w czasie walk o tron krakowski. Błękit symbolizuje Matkę Bożą  władzę duchowną (większość wiosek należała do biskupa krakowskiego i zakonu norbertanek, w których herbie Baranek Boży znajduje się na takiej tarczy), a ponadto błękitne niebo nad Gminą Trzyciąż , przywiązanie do wiary katolickiej  prawdy  lojalności  wierności i stałości. Biel ponadto jest symbolem czystości (panny norbertanki) uczciwości oraz wód przepływających przez gminę i źródła Jordan. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat  słońce, łany trzyciąskich  zbóż, a także  wspaniałomyślność, życzliwość i światło. Czerwień,  symbol krwi Odkupiciela, Syna Bożego, jest to barwa królewska.


{mosimage}Flaga jest prostokąt o proporcjach 5:8  dzielony w pas: biały (biel), błękit, biały (biel); proporcje 1:3:1. Pośrodku błękitnego pasa  czteropłatkowy kwiat storczyka– obuwika czerwony o wargach żółtych. Występujące na fladze podstawowe barwy wywodzą się od barw herbu gminnego.     


{mosimage}Bannerem jest błękitny prostokąt o proporcjach 1:4  dzielony na pas: górny błękitny pas o szerokości ¼ w barwie błękitnej z kwiatem obuwika o  czterech płatkach czerwonych i wargach złotych (żółtych) a pod nim korona złota (żółta) i rogacina srebrna ( biała) w pas: dolny pas z trzema białymi wcięciami o wysokości ¾ licząc od krawędzi części swobodnej.

                         


 

     

 

 

 
       Już od 2001  roku potrzeby i nawyki kulturalne społeczności Gminy Trzyciaż kształtuje Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż .
      Bogatą ofertę BiOAK adresuje do najmłodszych mieszkańców Gminy, których  zaprasza  na spektakle teatralne ,wycieczki , warsztaty plastyczne oraz taneczne  Kalendarz imprez wypełniają liczne wystawy: fotograficzne, plastyczne i okolicznościowe. Dużym powodzeniem cieszą się  konkursy i festyny.
      Ważniejsze konkursy stałe organizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż:

          -Konkurs wiedzy o regionie "Moja mała ojczyzna"
          -Konkurs ortograficzny "Gminny mistrz ortografi"
          -Konkurs poetycki "Poeci są wśród nas"

        Oprócz konkursów stałych, BiOAK organizuje konkursy o różnej tematyce z dziedziny plastyki, malarstwa, teatru, literatury. Ich ideą jest prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz popularyzacja różnych dziedzin kultury i sztuki.
        Konkursy organizowane przez Ośrodek Kultury w Trzyciążu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich opiekunów, w roku 2005 zgromadziły  860 uczestników. 
       Wycieczki są  formą pracy wychowawczej Ośrodka Kultury związaną z organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. BiOAK stara się każdego roku zorganizować kilka wycieczek wyjazdowych oraz wycieczki po okolicy. Zróżnicowanie edukacyjne tych wycieczek sprawia, że każda jest atrakcyjna i ciekawa.
      BiOAK pomaga także rozwijać możliwości twórcze dzieci, poprzez organizację warsztatów plastycznych i cyklicznych  warsztatów tanecznych.Dzieci uczęszczające na warsztaty plastyczne specjalizują się w  malarstwie na szkle zaś warsztaty taneczne są raczej wakacyjną formą rozrywki.  
        BiOAK przez organizację wystaw  udostępnia dzieła sztuki szerokim rzeszom odbiorców, kształtuje wrażliwość i poczucie piękna.
Ośrodek Kultury w Trzyciążu ma na swoim koncie:

{mosimage}
        - wystawę fotografii,                                                                              
        - wystawę pamiątek Powstania Styczniowego,
        - wystawę dzieł twórców ludowych,
        - wystawy prac dzieci z sekcji plastycznej.

    Wszystkie te przedsięwzięcia były udane i cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
      Ośrodek Kultury Gminy Trzyciąż ściśle związany jest z kołami gospodyń oraz orkiestrami dętymi.  Czynnie wspiera te  instytucje oraz stara się aby w dzisiejszych czasach kiedy mówimy o zanikaniu tradycji i tożsamości narodowej przekazywaly swoje doświadczenie młodszym pokoleniom.
      Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż prowadzi w mediach promocję Ośrodka oraz Gminy. Współpracując z lokalnymi mediami (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska – dodatek lokalny, Ziemia Olkuska, Wieści Wolbromskie) BiOAK przekazuje informacje o organizowanych konkursach, imprezach, wycieczkach. W gazetach zamieszczane są wyniki konkursów oraz miesięczne programy pracy Ośrodka.
    W 2005 roku BiOAK Gminy Trzyciąż skorzystał z dwóch programów grantowych Urzędu Marszałkowskiego :
      1. Zadanie publiczne pn. „Spotkanie z zabytkami u źródeł Dłubni”w ramach otwartego konkursu ofert pn „Małopolska gościnna”( wykonano tablice informacyjne pod 7 zabytkami Gminy Trzyciąż wpisanymi do rejestru zabytków)
     2.Zadanie publiczne pn. „Dłubnia u źródeł”  w ramach otwartego konkursu ofert pn”Mecenat małopolski( zrealizowano  folder o Imbramowicach 1000 egz. , odbitki cyfrowe  na wystawę fotograficzną,  materiały na warsztaty plastyczne).

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}
Biblioteka służac rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa:

        -  prowadzi działalność informacyjną,
        -  gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
        -  popularyzuje książki i czytelnictwo.

 

{mosimage}W 2002 r. zostały zaadaptowane  pomieszczenia w „Białym Domku” w Imbramowicach na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż, która mieściła się tam już w 1957 r. Po pięciu przeprowadzkach filia powróciła na dawne miejsce. Przy bibliotece działa klub dziecięco - młodzieżowy, w którym można obejrzeć film, posłuchać muzyki, porysować, przeczytać czasopisma, książki.  Adaptacja pomieszczenia w "Białym Domku" w Imbramowicach na Izbę Regionalną okazała się dobrym pomysłem z uwagi na duże zainteresowanie ze strony młodzieży lekcjami edukacji regionalnej i historii opartej na eksponowanych tam przedmiotach codziennego użytku, starodrukach, strojach obrazujących życie i pracę na wsi na początku XX w. Po uruchomieniu biblioteki w „Białym Domku” i Izby regionalnej, zwiększyła się liczba odwiedzających go osób.

{mosimage}Z  inicjatywy i ze środków  BiOAK uporządkowany został teren wokół pomnika    przyrody – „¬ródła Jordan” oczyszczono teren źródła z butelek i innych śmieci oraz   zabezpieczono drewnianymi  żerdziami.

20 marca 2003 r. biblioteka w Trzyciążu otrzymała komputer z Fundacji im. A. Urbańczyka w celu umożliwienia czytelnikom bezpłatnego dostępu do internetu.
W filii bibliotecznej w Imbramowicach zorganizowano kurs języka angielskiego dla dzieci pt. "Język Angielski w Dolinie Dłubni" sfinansowany ze środków Polsko -Amerykanskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA". Uczestnikami były dzieci wczesnoszkolne nie uczące się tego języka. Zajęcia trwały trzy tygodnie od 29.06.2004 do 18.07. 2004r.- zakończone spektaklem teatralnym  w języku angielskim pt. " Księżniczka na ziarnku grochu"w wykonaniu dzieci, na festynie gminnym z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej w Zadrożu
Ponadto Biblioteka uczestniczy w programie "Cała Polska czyta dzieciom" oraz internetowym programie "IKONKA" dzięki któremu w 2004 r otwarto przy bibliotece czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi.
W związku z reformą szkolnictwa, utworzeniem gimnazjów, licznych szkół zawodowych i dynamicznym rozwojem szkolnictwa wyższego  zmienia się rola bibliotek. Następuje także zmiana w profilu gromadzenia zbiorów. Przewagę nad beletrystyką uzyskują wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe (z zakresu informatyki, zarządzania, bankowości , ekologii, socjologii, psychologii, polityki geografii, historii itp. ), podręczniki szkolne i akademickie oraz wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne. Większość korzystających z biblioteki to osoby uczące się lub dokształcające na różnych poziomach, zarówno w szkołach dziennych, jak i zaocznych. W bibliotece poszukują one przede wszystkim niezbędnych podręczników i materiałów do nauki. Taka sytuacja wymusza zmiany w tradycyjnym profilu zakupu książek. Dlatego obecnie zdecydowaną większość nowo kupowanych książek stanowi literatura popularno  -naukowa i naukowa.
 W Bibliotece Publicznej Gminy Trzyciąż zarejestrowanych było w 2005 r. 662 czytelników. Łącznie z filią w Imbramowicach biblioteka posiadała  20043 woluminów. W 2005 r. łączna ilość  zakupionych nowości wyniosła 660 książek  o wartości 7886,65zł. Prenumerowanych było 11 tytułów czasopism edukacyjnych, rozrywkowych, społeczno - politycznych, chętnie  wykorzystywanych przez czytelników, chcących uzupełnić bieżące informacje.

 

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ
mgr inż. ROMAN ŻELAZNY
        Urodzony 12.02.1965 w Olkuszu, żonaty, dwóch synów. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie „Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską” (2000 r.) oraz Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z „Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” (2005 r.). Od ukończenia studiów zaangażowany w prace samorządu:
  • 1990 – 1994 radny rady gminy Trzyciąż – Członek Zarządu Gminy Trzyciąż
  • 1997- 2006 Sekretarz Gminy Trzyciąż
  • 1998- 2002 radny powiatu olkuskiego I kadencji
  • 2002 – 2006 radny powiatu olkuskiego II kadencji – Przewodniczący Rady Powiatu
  • 2006- Wójt Gminy Trzyciąż


 
  

Składy poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy


Komisja Rewizyjna
1.  Dziuba Andrzej     - przewodniczący
2.  Grzywa Józef       - członek
3.   Grzywa Jacek     - członek


Komisja Budżetu i Finansów
1.    Pięta Stanisław        –  przewodniczący
2.    Kuś Andrzej            –  członek
3.    Gądek Irena           –  członek
4.    Kotlarz Ryszard       -  członek
5.    Stanek Mirosław     –  członek


Komisja zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych
1.    Kubik Adam              – przewodniczący
2.    Rolka Halina              - członek
3.    Kubik Grzegorz         – członek


Komisja ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
1.    Książek Jan                  – przewodnicząc
2.    Kuś Marian                   – członek
3.    Łączny Adam                – członek

Skład ukonstytuowanej Rady Gminy Trzyciąż  kadencji 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy -  Lucjan Gajda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Książek

Radni w składzie:

Dziuba Andrzej
Gądek Irena
Grzywa Jacek
Grzywa Józef
Kotlarz Ryszard
Kubik Adam
Kubik Grzegorz
Kuś Marian
Kuś Andrzej
Łączny Adam
Pięta Stanisław
Rolka Halina
Stanek Mirosław


    

Kompetencje Rady Gminy:
 
1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
   - uchwalanie statutu Gminy,
   - ustalanie wynagrodzenia Wójtowi Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
   - powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek Wójta Gminy,
   - uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium  z tego tytułu,
   - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   - uchwalanie programów gospodarczych,
   - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
    - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
    - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
     - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej,
     - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
     -  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
     - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
     - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalane corocznie przez Radę Gminy,
      - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
      - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów,
      - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.
      - określania wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
      - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
      - podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
       - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy  ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
      - podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników,
     - nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
     - podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
     - stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM