Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 33

W miesiącu 1741

Wszystkich 78994

Data 20-08-2008 r.  

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXVI/178/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. Uchwała Rady Gminy Trzyciąż w sprawie zmian tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż. Została podjęta przez  Radę Gminy Trzyciąż Uchwałą nr  XVI/76/2007 z dnia 21 listopada 2007r.  

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy  nr  XVI/76/2007 z dnia 21 listopada 2007r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż obejmującego obszar całej Gminy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.08.2008 r. do 23.09.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż w godz. od 11.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian tekstu planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.09.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż,  o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące podejmowanej zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż należy składać na piśmie do Wójta Gminy – Urząd Gminy, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2008 r.

 

Zmianie nie podlega rysunek planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, czyli podejmowane korekty nie dotyczą zmiany przeznaczenia terenów.  

Wójt Gminy Trzyciąż