Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 46

W miesiącu 1989

Wszystkich 79242

Opracowanie dokumentacji projektowej na  Rozbudowę 

 i Modernizację  Zespołu Szkół w Suchej

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem:  25759-2008 z dnia 2008-02-07

 Załączniki do w/w ogłoszenia:

0.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - SIWZ,

1.       Formularz ofertowy „Oferta” - Załącznik nr 1 SIWZ,

2.       Wzór umowy - Załącznik nr 2 SIWZ,

3.       Oświadczenie - Załącznik nr 3 SIWZ,

4.       Skład zespołu projektowego realizującego zamówienie dla wszystkich branż wraz z kserokopiami posiadanych uprawnień budowlanych i dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa - Załącznik nr 4 SIWZ,

5.       Program użytkowy  koncepcji „Rozbudowy i Modernizacji Zespołu Szkół w Suchej ” - Załącznik nr 5 SIWZ,

6.       Załącznik graficzny do opisu przedmiotu zamówienia - obszar opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Załącznik nr 6 SIWZ: