Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 112

W miesiącu 2055

Wszystkich 79308

I-TBiZK 7624-1SU/1/08                            Trzyciąż, dnia 4 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 10 § 1, oraz art. 49 i 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 46, 46a - ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o zmianie nazwy przedsięwzięcia. Aktualna nazwa inwestycji brzmi: 

„Pierwszy etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże, lokalizacja kolektora zbiorczego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (km od 59+750 do 63+150 ) wraz z kanałami bocznymi:

nr 1 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 100 m wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 72 dr,

nr 2 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 1300 m wzdłuż drogi gminnej  nr K120485 dz. nr 50 dr,

nr 3 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 520 m wzdłuż drogi gminnej nr K120487 dz. nr 327/5 dr,

nr 4 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 330 m wzdłuż drogi powiatowej nr 18128 dz. nr 247 dr,

nr 5 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 140 m wzdłuż drogi gminnej  nr K120483 dz. nr 263 dr,

w obrębie ewidencyjnym Zadroże, włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego  w obrębie ewidencyjnym Trzyciąż.”

   

Ze złożonymi w tej sprawie dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzyciąż – pokój Nr 31 (II piętro) w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 – w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 Otrzymują do wiadomości:

  1. Wnioskodawca,
  2. Tablice ogłoszeń,
  3. a/a UG.