Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 18

W miesiącu 2368

Wszystkich 79621

I-TBiZK 341/2/08                                                Trzyciąż, 1 lutego 2008 r.    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Informuję, że w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000,00 EURO, przedmiot zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu budowy chodnika przy istniejącym krawężniku wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w Trzyciążu”

wybrano do realizacji ofertę (z najwyższą ilością punktów, spełniającą wszystkie wymagania SIWZ), którą złożyła firma:

 

„Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż” Sp. z o.o.

32-353 Trzyciąż

 Cena oferty: 24.888,00 zł., liczba punktów – 100,00 

Cena podana w ofercie:

Lp. Nazwa Wykonawcy cena netto [zł] podatek Vat [%] podatek Vat                [zł] cena brutto                 [zł]
1 2 3 4 5 6
1 „Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż” Sp. z o.o.32-353 Trzyciąż 20.400,00 22,00 4.488,00 24.888,00

  Wójt Gminy Trzyciąż

Roman Żelazny

  

 Otrzymują:

  1.  Tablice ogłoszeń
  2. a/a U.G.