Wójt Gminy Trzyciąż ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 192/141 położonej w Trzyciążu.

Dodatkowe informacje na temat w/w działki.