O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt  Gminy Trzyciąż, informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Trzyciąż został podany do publicznej wiadomości w dniach : 18.10.2007r - 08.11.2007r wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z podaniem oznaczenia działki, powierzchni i ceny.
Szczegółowe informacje zamieszczone w wykazie.