Do dnia 30 maja 2018r zgodnie z regulaminem, do siedziby Organizatora  napływały prace na  konkurs fotograficzny pod patronatem Wójta Gminy Trzyciąż Romana Żelaznego„Gdzie żyje tradycja"majówek"?-napotkane przy drodze kapliczki i krzyże przydrożne w mojej małej ojczyźnie”.

W  dniu 15.06.2018r  komisja konkursowa w składzie:
1. Ewa Barczyk -redaktor Przeglądu Olkuskiego     
2. Bożen Kościej – dyrektor BIOAK
3. Ewa Dróżdż -  gł. specjalista BIOAK
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej  ocenie wszystkie fotografie.
Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie komisji iwyłonili zwycięzców i postanowili przyznać następujące miejsca :

 w kat. młodzież szkolna:

1. I miejsce-Małgorzata Kuś SP w Jangrocie

2. II miejsce–Gabriela Skalniak SP w Jangrocie

3. III miejsce-Roksana Kemona SP w Suchej

Wyróżnienie:Kaja Kiwior SP w Jangrocie

w kat: osoby dorosłe :

I miejsce-Koło Gospodyń Wiejskich Zagórowa

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 24.06.2018r. w Zadrożu podczas  festyny gminnego „Powrót do tradycji w Noc Świętojańską”.