W dniach 8. i 15. kwietnia 2018 roku, odbyła się zarządzona przez Komendanta Gminnego druha Adama Kubika inspekcja gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Trzyciąż. Inspekcję poprzedziła odbyta 28. marca 2018 roku  odprawa Prezesów i Naczelników wszystkich jednostek OSP, na której Komendant Gminny postawił zadania poszczególnym jednostkom OSP na tę okoliczność.

8. kwietnia została przeprowadzona inspekcja w OSP Zadroże, OSP Porąbka, OSP Sucha, OSP KSRG Glanów, OSP KSRG Ściborzyce. Przeprowadzili ją Komendant Gminny Adam Kubik wraz z dowódcą JRG PSP w Wolbromiu mł. bryg. Janem Sarwą, a w zespole inspekcyjnym wzięli także udział Zbigniew Półtorak - sekretarz Zarządu Gminnego OSP oraz Adam Łączny - członek Komisji bezpieczeństwa Rady Gminy Trzyciąż. Natomiast 15.04.2018 roku przeprowadzona została inspekcja w OSP KSRG Jangrot, OSP Michałówka, OSP Trzyciąż, OSP Imbramowice, OSP Tarnawa, OSP Zagórowa. Sprawność ochotników sprawdzali: Komendant Gminny Adam Kubik wraz z przedstawicielem KP PSP w Olkuszu mł. kpt. Mariuszem Podsiadło, a w zespole inspekcyjnym wzięli udział wójt Gminy Trzyciąż, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP Roman Żelazny, Przewodniczący Rady Gminy w Trzyciążu, członek Prezydium Zarządu Gminnego OSP Lucjan Gajda, skarbnik Zarządu Gminnego OSP Stanisław Szkatulny i przewodniczący Komisji bezpieczeństwa Rady Gminy w Trzyciążu Jan Książek.

Zadania i założenia, które miały wykonać poszczególne jednostki zostały zrealizowane bardzo dobrze i dobrze, co zostało podkreślone przy sporządzaniu analizy przez mł. bryg. Jana Sarwę i mł. kpt. Mariusza Podsiadło.

Łącznie w ćwiczeniach inspekcyjnych wzięło udział 72 druhów a czas w którym druhowie, od usłyszenia syreny alarmowej do zgłoszenia do działania ( w pełnym umundurowaniu i oporządzeniu), oscylował od - 2,08 min do 6,33 min.

Poszczególne jednostki wykonywały zadania polegające na gaszeniu pożarów - np. domów mieszkalnych, traw, lasów, pustostanów, usuwanie powalonych w wyniku wichury połamanych gałęzi i drzew z dróg publicznych. Trzy zespoły medyczne z OSP KSRG Jangrot, OSP KSRG Glanów i OSP KSRG Ściborzyce, udzielały pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym uczestnikom zdarzeń losowych.

 • 111
 • 222
 • 33
 • OSP-1
 • OSP-2
 • odprawa
 • osp3
 • osp4
 • osp5
 • osp6
 • osp7
 • osp8