Trzyciąż, dnia 09-04-2018r

Gmina Trzyciąż zaprasza do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Glanów i części m. Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż".

posiadającego

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin realizacji inwestycji budowlanej do: 30.07.2019 r.

Zakres i wielkość nadzorowanych robót – zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nr IiR 271.05.2018.

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie urzędu gminy Gmina Trzyciąż

Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

 lub w wersji elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert: 13.04.2018 do godz. 15:30