“Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…”

 9 marca 2018 r. na  Zamku w Pieskowej Skale odbyło się coroczne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Aktywnych Kobiet z Gminy Trzyciąż. Tradycyjnie podsumowano na nim działalność pań w roku poprzednim.

Na początek członkinie wszystkich KGW i KAK działających w gminie miały okazję zwiedzić pod opieką przewodników odremontowane wnętrza zamkowe. Następnie  wzięły udział  w  spotkaniu, na którym omówiona została  ich działalność  w roku 2017. Ponieważ termin spotkania nie przypadkowo łączy się zwykle z obchodami Dnia Kobiet, przedstawiciele władz samorządowych – wójt Roman Żelazny oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzyciąż Jan Książek złożyli paniom z tej okazji serdeczne życzenia. Dziękowali także za ich aktywność w działalności na rzecz lokalnej społeczności i promowanie gminy, jej tradycji i miejscowej kultury.

Organizatorem spotkania była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż .
 Honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Trzyciąż Roman Żelazny.

 • tn_DSC02305
 • tn_DSC02308
 • tn_DSC02313
 • tn_DSC02317
 • tn_DSC02326
 • tn_DSC02329
 • tn_DSC02342
 • tn_DSC02345
 • tn_DSC02347
 • tn_DSC02348
 • tn_DSC02350
 • tn_DSC02352
 • tn_DSC02353
 • tn_DSC02354
 • tn_DSC02357
 • tn_DSC02358
 • tn_DSC02359
 • tn_DSC02360
 • tn_DSC02361
 • tn_DSC02362
 • tn_DSC02363
 • tn_DSC02364
 • tn_DSC02365
 • tn_DSC02366
 • tn_DSC02367
 • tn_DSC02368
 • tn_DSC02371
 • tn_DSC02372
 • tn_DSC02373
 • tn_DSC02374
 • tn_DSC02375
 • tn_DSC02376
 • tn_DSC02378
 • tn_DSC02380
 • tn_DSC02381
 • tn_DSC02382
 • tn_DSC02383
 • tn_DSC02384
 • tn_DSC02386
 • tn_DSC02388
 • tn_DSC02401
 • tn_DSC02405
 • tn_DSC02407
 • tn_DSC02409
 • tn_DSC02410
 • tn_DSC02413
 • tn_DSC02419
 • tn_DSC02424
 • tn_DSC02428
 • tn_DSC02438
 • tn_DSC02439
 • tn_DSC02441