Uprzejmie informujemy, że najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących terminach:

  1. kwietnia 2018 r.
  2. maja 2018 r.
  3. czerwca 2018 r.