Trzyciąż, dn. 5 marca 2018r.                                                IiR 271.04.2018                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

przetarg nr IiR 271.04.2018 pn.:

„Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu”

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  w postepowaniu przetargowym nr IiR 271.04.2018 pn.:

„Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu”

Zamawiający - Gmina Trzyciąż informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.