Trzyciąż, dn. 28 lutego 2018 r.

IiR.271.03.2018                                                                                                                                       

 

Wykaz ofert złożonych w dniu 28 lutego 2018r. w przetargu nr IiR.271.03.2018 pn.:

Budowa nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury

 Zamawiający - Gmina Trzyciąż informuje, że w postępowaniu przetargowym nr IiR.271.03.2018 pn.: Budowa nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury

wpłynęły następując oferty :

 Oferta nr 1:

F.H.U. ANBRUK Andrzej Janik

Ściborzyce 12, 32-353 Trzyciąż

W części 1 pierwszej (Budowa jednostronnego chodnika):

Cena oferty (brutto): 442 640,67 zł.

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia usterki w okresie gwarancji:  5 dni

W  części 2 drugiej  (Dostawa i montaż małej architektury):

Cena oferty (brutto): 37 807,99 zł.

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia usterki w okresie gwarancji:  5 dni

 Oferta nr 2:

P.P.H.U BUD-RYS Łukasz Bazior

  1. Podmiejska 65, 32-200 Miechów

W części 1 pierwszej (Budowa jednostronnego chodnika):

Cena oferty (brutto): 595 144,79 zł.

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia usterki w okresie gwarancji:  5 dni

W  części 2 drugiej  (Dostawa i montaż małej architektury):

Cena oferty (brutto): 19 798,94 zł.

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia usterki w okresie gwarancji:  5 dni

 Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia ma zamiar przeznaczyć kwotę:

W części 1 pierwszej (Budowa jednostronnego chodnika): 646 000,00 zł

W  części 2 drugiej (Dostawa i montaż małej architektury): 24 000,00 zł

Łącznie: 670 000,00 zł   

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny