W załączeniu publikujemy ulotkę informacyjną Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.